Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Hundredemandsforeningen

Generalforsamling hundredmandsforening 2014

Fredag den 13 juni afholdt hundredemandsforeningen ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.

Der var 6 medlemmer til stede

Som dirigent valgtes Aage Pedersen. Ingen indkomne forslag. Regnskabet viste et overskud på 1524 kr. forårsaget af tilskud fra fødselsdagsfonden på 2610 kr.

Valget af bestyrelsesmedlemmer. Kasserer Jens Erik Pedersen. Sekretær Karl Erik Nørholt. Suppleant Niels Erik Hvid

Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde et forslag til næste generalforsamling angående den fortsatte drift af foreningen


 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918