Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamlingen den 12. juni blev afholdt med Aage Pedersen som dirigent

Formanden aflagde beretning og oplyste at der pt. var 40 medlemmer hvor 8 var til stede og kassereren aflagde regnskab der viste et underskud på 1720 kr. og en formue på 117000 kr. Begge beretninger blev vedtaget.

Der var genvalg til Søren Sørensen som formand og suppleant Carsten Hougård Hansen. Der blev vedtaget et forslag om at vederlag til formand og kasserer skulle afskaffes.

Der blev fremlagt nogle nye vedtægter som var en justering og opdatering af de gamle vedtægter, dette forslag blev debatteret og efter nogle få ændringer blev det vedtaget.

Når de nye vedtægter er renskrevet og underskrevet bliver de lagt ud på hjemmesiden under hundredemandsforeningen.

Karl Erik sekretær

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918