Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fremtidige aktiviteter…

Generalforsamling i hundredmandsforeningen

Fredag den 10. juni 2016 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på

Viborg kaserne.

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Aflæggelse af regnskab, samt bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.

Valg af kasserer (lige år) på valg er Jens Erik Pedersen

Valg af sekretær (lige år) på valg er Karl Erik Nørholt

Valg af suppleant (1 i lige år og 1 i ulige år) på valg er Knud Erik Kristensen

Indkomne forslag.

Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Foreningen giver kaffe og brød.

På foreningens vegne
Søren Sørensen

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918