Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Valg af ny formand

Vores formand gennem, mange år er afgået ved døden, æret være hans minde.
Dette medfører, at der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen, som en tilføjelse til dagsordenen
Jeg vil opfordre til at komme med forslag til, hvem der skal opstilles til valg af ny formand
Dagsordenen for generalforsamlingen kan I se nederst.

Husk den 10. juni 2016 kl. 1600 i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.

Karl Erik

Se også nekrologen over Søren Sørensen under Herning-afdelingen.

Generalforsamling i hundredmandsforeningen

Fredag den 10. juni 2016 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Aflæggelse af regnskab, samt bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.

Valg af kasserer (lige år) på valg er Jens Erik Pedersen

Valg af sekretær (lige år) på valg er Karl Erik Nørholt

Valg af suppleant (1 i lige år og 1 i ulige år) på valg er Knud Erik Kristensen

Indkomne forslag.

Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Foreningen giver kaffe og brød.

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918