Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen

Et godt nytår til alle
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte § 14 i vedtægterne som omhandler foreningens opløsning da kasse-beholdningen er tom.

I § 14 står der at foreningen kun kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning træffer beslutning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr. brev til medlemmerne indeholdende en dagsorden samt forslag til fordeling af foreningens formue. Herefter gennemfører foreningens bestyrelse den endelige opløsning.

Den ekstraordinære generalforsamling planlægges til afholdelse dagen før jubilarstævnet i juni måned 2018.

MVH
Karl Erik

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918