Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen

Dødsfald
Vi har mistet et medlem idet Charles Kolding er afgået ved døden. æret være hans minde
Husk at reserver den 8. juni 2018, idet foreningen holder ekstraordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.

Der bliver indkaldt til generalforsamling ved at hvert medlem får tilsendt en indkaldelse pr. brev indeholdende en dagsorden og forslag til fordeling af værdierne

Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i lokalerne på Viborg Kaserner fredag den 8. juni kl 1600
Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab samt bestyrelsens forslag til kontingent
Valg af Kasserer (på valg er Jens Erik Pedersen)
Valg af sekretær (på valg er Karl Erik Nørholt)
Valg af suppleant (på valg er Knud Erik Kristensen)
Indkomne forslag
Evt.

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918