Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen

Referat af hundredemandsforeningens ordinære generalforsamling 2018

Formanden bød velkommen og mindedes vore mistede medlemmer. Aage Pedersen blev valgt til dirigent

I formandens beretning blev der orienteret om den aktuelle situation. I foreningen der er 33 medlemmer tilbage og 12 af dem var mødt op til generalforsamlingen. Kassererens regnskab viste en beholdning på 103607,32 kr. ved årsskiftet 2017-2018. Under valg blev Jens Erik genvalgt,  Knud Erik Kristensen blev valgt som suppleant og der var ingen indkomne forslag.

Referat af hundredemandsforeningens ekstraordinære generalforsamling 8. juni 2018

Formanden bød velkommen og konstaterede at 12 medlemmer var mødt op ud af 33 i alt. Aage Pedersen blev valgt som dirigent derefter orienterende formanden om baggrunden for indkaldelse til generalforsamling.

Sammenligning af kassebeholdning og antal medlemmer samt udbetaling af 5000 kr ved dødsfald ville snart tømme beholdningen og de resterende ville ikke kunne få udbetalt et beløb.

Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen blev enstemmig vedtaget ved skriftlig afstemning som blev overvåget af stemmetællerne Peter Korshøj og Poul Erik Timm.

Der var indkommet 3 forslag om fordelingen af midlerne hvis foreningen blev nedlagt.

Der var et forslag om at uddele midlerne til veteranerne og mindestuerne samt fødselsdagsfonden Men det kom ikke til afstemning, fordi der i vedtægterne står at overskydende midler skal fordeles til medlemmerne.

I forslag nr. 2 skulle midlerne fordeles efter en anciennitets nøgle men det blev nedstemt.

Bestyrelsens forslag om at fordele det resterende beløb ligeligt blandt medlemmerne blev enstemmigt vedtaget. Derefter blev bestyrelsen bemyndiget til at fortage det fornødne.

Dermed var foreningen opløst og det var en glæde at så mange medlemmer var mødt op, så det var en meget kompetent afstemning.

Rent praktisk bliver pengene fordelt og overført på konto.

Så hvis du ikke allerede har givet dit konto nummer til kassereren skal du se at få det gjort.

Hvis der er krav til foreningen, skal de være indleveret inden den 15.august 2018.

Pengene bliver fordelt på samme tid, når vi har alle kontonumrene.

På bestyrelsens vegne.

Tak for alt.
Karl Erik.

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918