Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt præsidiet 

Landsformandens nytårshilsen
Prinsens Livregiments Soldaterforenings ledelse ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig 2012.

Jeg vil her ved årets udgang takke alle jer, der knokler for foreningen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg må dog specielt rose Peder Korshøj for hans aktivitetsniveau og Erik Jensen for Mindestuerne.

Jeg er imponeret over de arrangementer, der holdes i Soldaterforeningens regi. Jubilæumsstævnet er naturligvis årets højdepunkt, men også de mange lokale tiltag er positive for kammeratskabet og sammenholdet i foreningen.

Jeg vil også takke chefen for Jyske Dragonregiment og hans medarbejdere for et godt samarbejde både med bladet, med fondene og ikke mindst med Mindestenene, der kom hjem til Kasernen i Viborg. I den forbindelse vil jeg takke de pårørende, der dukkede op. Det var en træls måde, jeg lærte jer at kende, men det var dejligt at se jer her, hvor vi igen fik lejlighed til at mindes jeres dræbte soldat.

Jeg har for Soldaterforeningen sendt julehilsner til Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen, til Oberstløjtnant Prins Joachim og til Grevinde Alexandra. Vedlagt vor hilsner var den nye CD, som Danmarks bedste orkester, Prinsens Musikkorps har indspillet lige før jul. Jeg er tilfreds med, at Prinsesse Alexandras march er på CD`en.

Jeg vil opfordre alle tidligere Prinsens folk til at melde jer ind i foreningen, overtale andre til det samme og komme til aktiviteterne – ikke mindst til Jubilæumsarrangementet. Vi bør holde sammen.

Afslutningsvis må vi se i øjnene, at Forsvaret står for en alvorlig revurdering. Deltag i debatten, men husk, at Verdenen har ændret sig. Derfor må alt vurderes selv det, der er hjerteblod for os.
Godt nytår til alle – ikke mindst jer, der er udsendt til internationale opgaver.

Jens Chr. Lund, Landsformand.

Midtvejsmødet den 30. november 2011
Som sædvanligt blev der afholdt midtvejsmøde den 30. november (Regimentets fødselsdag) og som i de senere år blev det afholdt i lokalerne over den gamle spisesal på Viborg kaserne.
Oberst Jens Chr. Lund bød velkommen og gav en orientering om forsvarets situation lige nu.
Derefter orienterede Landsnæstformand Peder Korshøj om de ting der har rørt sig siden generalforsamlingen den 10. juni.

Der havde været en god tilslutning til flagdagen den 5. september.
Der arbejdes på at etablere et veteranhjem i Skive, bestyrelsen er valgt og vi følger dette initiativ med interesse.

Forretningsudvalget har været til møde med Dragonregimentet om bladet Dragonen. Årsagen til mødet er den at det tilskud som HOK hidtil har ydet, bortfalder med udgangen af 2011. Der er lige nu ikke taget en beslutning om hvad der skal ske fremover, men noget tyder på, at der kommer en løsning i løbet af 2012. Mere om dette i april-nummeret.

Regnskabet udviser lige nu et mindre overskud for året 2011.
Jubilæumsdagen den 11. juni blev afholdt i et flot vejr, og med rekorddeltagelse til spisningen. Tak til alle for fremmødet.

Under eventuelt udnævnte Oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer i PLRS. En fortjent udnævnelse for det store arbejde de 2 har ydet i mange år.


Foto og ref. Preben I. Troelsen

”Nyt mindehjørne ” på paradepladsen
På Dragonkasernen i Holstebro har man opført en ny mindevæg over de faldne soldater fra regimentet, og i den anledning blev der 2 mindesten i ”overskud”. Da der på disse sten er navne på faldne fra Prinsens Livregiment, har vi fra PLRS bedt om at få stenene overdraget. Dette ønske er imødekommet, og stenene er nu opsat, med Viborg Kommunes hjælp, på mindepladsen på paradepladsen.
Indvielsen skete på regimentets fødselsdag den 30. november med deltagelse af repræsentantskabet for PLRS, indbudte fra Viborg kommune og familiemedlemmer til de faldne som er nævnt på stenene. Fanerne fra vores afdelinger var til stede, og dannede en smuk ramme om højtideligheden.


Fra indvielsen på Viborg Kaserne.


Højtideligheden blev afsluttet i Oasen med en kop kaffe og tale af Oberst Jens Chr. Lund.

Foto og Ref. Preben I. Troelsen

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918