Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Hvorfor Prinsens?

Det seneste nummer af vort fælles blad har to forskellige forsider alt efter om modtagerne er fra Prinsens Livregiment eller fra Jyske Dragonregiment.

Er det ikke en unødig og besværlig løsning?

Svaret er et dundrende nej.

Lad os et kort øjeblik dvæle ved ideen med en Soldaterforening. Medlemmerne i en soldaterforening er medlemmer af to årsager, respekten for Forsvaret og ikke mindst respekten for deres/ vort gamle regiment.

Vi fra Prinsens Livregiment er politisk blevet sammenlagt med Dragonregimentet. Vi har intet imod dette regiment, men vi følte den politiske afgørelse om det sammenlagte regiment var truffet på et for os uforståeligt grundlag.

Da to regimenter på Sjælland blev sammenlagt, blev navnet Gardehusarregimentet, for det var dem, der blev tvunget til at flytte.

Da vore regimenter blev sammenlagt blev navnet Jyske Dragonregiment, da det var dem, der blev i Holstebro.

Med andre ord, politikerne, autoriteterne fastslog, at der i Danmark fremover ikke skulle være et eneste historiebærende infanteriregiment i den aktuelle historie. Der blev i stedet to beredne regimenter og et Garderregiment til at bære infanteriets og kamptroppernes historie videre.

Vi havde forstået sammenlægningen, hvis vi i 2001 var blevet sammenlagt i Holstebro, og det sammenlagte regiment havde fået et af de jysk/fynske infanteriregimenters navn. Der ville være argumenter for alle regimenters navne. Eksempelvis var Fynske det ældste regiment, Dronningens ville være et fremragende navn, når vi igen får en konge.

Da vi i 2001 blev sammenlagt med de øvrige infanteriregimenter blev navnet Prinsens Livregiment og jeg blev regimentets første chef efter sammenlægningen.

Der var flere ting jeg fandt vitalt.

a. Historien:

Det var for mig vigtigt, at historien for alle regimenter blev bevaret og dyrket. Derfor besøgte jeg med stor glæde soldaterforeninger og jubilarer ved alle de sammenlagte regimenter.

b. Relationen til Kongehuset.

Jeg skal være ærlig og erkende, at det havde været lettere at være et af de to kongelige regimenter, Den Kongelige Livgarde og Garderhusarregimentet. De er beordret til at have specielle relationer til Hendes Majestæt og den kongelige familie.

Vi ved det sammenlagte regiment, Prinsens Livregiment besluttede, at vi ville kæmpe for at blive så "kongelige" som muligt.

Vi fik statuerne af Kong Frederik den 9. og Dronning Ingrid og placerede dem meget centralt på kasernen.

Vi var opmærksomme ved navngivning af vore veje.

Vi fik afholdt en konkurrence om en ny march til Prinsesse Alexandra - uden udgifter for Forsvaret.

Vi fik den verdensberømte maler, Vilmantas til at male 5 billeder af Prins Joachim, Prinsesse Alexandra, Prins Felix og Prins Nicolaj - uden udgifter for Forsvaret.

Vi fik syet gallauniformer, så vi vor ordentligt påklædt, ved det kongelige bryllup - og det vel og mærke UDEN udgifter for Forsvaret. Tvært imod blev jeg "truet" med alverdens ulykker, hvis jeg brugte af forsvarets midler

Vi var meget glade for, at Prins Joachim var en af vore meget dygtige kollegaer i en årrække.

Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen

En helt speciel relation følte vi, at vi havde med Prinsgemalen, som var Regimentets reelle chef. Jeg var Substitut, når Prinsgemalen havde andre opgaver. Vi var virkeligt glade, når Prinsgemalen var til stede. Personligt måtte jeg modtage vejledninger, når min Thybomål var i modstrid med rigsdansk.

Vi var kede af, at det historiebærende navn "Prinsens Livregiment" forsvandt og det skyldes ikke mindst, at Prinsgemalens regiment forsvandt.

 

Forsiden på PRINSENS

Vi var aldrig i tvivl om vort ønske til forsiden.

Vi ville have et billede af vor KASERNE, af regimentsmærket og af det kronede H på siden.

Vi ville gerne - ja meget gerne have et billede af vor Ærespræsident for PLS på forsiden.

Det vidste vi godt, at vi ikke kunne uden tilladelse.

Derfor er vi meget tilfreds med, at hans Kongelige Højhed, prinsgemalen, vores fortsatte rigtige chef personligt satte tingene på plads.

Afslutning

Jeg håber alle forstår, at det var hjerteblod for PLS at få vor egen forside og netop den, vi fik.

PLS håber på et godt samarbejde med Danske Dragonforeningers Sammenslutning og naturligvis også med Regimentet og Obersten. 

Årsudflugten 2013

Herning-afdelingen var blevet pålagt at arrangere Landsforeningens årlige udflugt 2013, og det gjorde vi med et besøg på Flyvestation Karups museum i Gedhus. Utroligt hvad der er samlet sammen der, lige fra små teskeer til store lastbiler med et fly på ladet.

 

Kaptajn E.V.H. Jensen viste rundt og fortalte levende om de mange ting og sager der er samlet på museet og i de 2 store haller ved siden af museet. En rigtig god dag med en god guide.

Derefter kørte vi til flygtningekirkegården i Grove, hvor der ligger 1344 flygtninge og soldater begravet fra 2. verdenskrig.

Dagen sluttede vi af på Karup hotel, hvor vi indtog en wienerschnitzel med det hele og som en dessert en kop kaffe.

Alt i alt en god og oplysende dag for de fremmødte. 

Referent
Preben I. Troelsen

Rettelse

I juni-nummeret blev der fejlagtigt oplyst, at jubilarstævne 2014 finder sted den 7. juni 2014.

Den rigtige dato for jubilarstævne 2014 er lørdag den 14. juni 2014. Beklager fejlen. 

Peder Korshøj

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918