Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Bogen om "Kasernen der aldrig blev bygget"

Bogen ”Kasernen der aldrig blev bygget” blev udgivet den 1. april 2014. Datoen blev fastsat efter, at det var 50 år siden, at 20 familier blev ”forvist” fra den nuværende Finderup Øvelsesplads og deres huse og gårde blev delvist revet ned, idet Forsvaret havde besluttet at bygge en ny kaserne umiddelbart vest for Ravnstrup til vort regiment.

Disse familier kunne få år efter læse, at kasernebyggeriet alligevel ikke blev til noget.

Omtalen heraf samt beskrivelse af gårdene og de familier og slægter, der i tidernes løb har beboet disse, beskrivelse af det fantastiske naturområde bl.a. Rosborg Sø og Paradiset, beskrivelse af de 34 gravhøje, jagten på øvelsespladsen, arkæologiske fund, nedkastninger under 2. Verdenskrig, Finderup-bunkeren og meget andet, er indholdet af bogen, som er skrevet af major Erik Jensen.

Bogen kan købes i Mindelokalerne for kr. 100,00.

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918