Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Dette er din indbydelse

til Jubilarstævne 2014

 Du inviteres herved med ledsager  til jubilarstævne 

Lørdag  den 14. juni 2014 på Viborg Kaserne

Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted. Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi fra kl. 1000 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne, ruten er på ca. 2,5 KM.

Paraden, ca. kl. 1030, vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Jens Chr. Lund og  kransenedlægning ved  mindestenen.

Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i.f.m. frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur på kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i Kasernehallen kl. 1220 – 1300

Kl.1315 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen.

Arrangementet, inklusive frokost, som består af  2 slags sild, fiskefillét, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 225,-  pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til

Bank- registreringsnr. : 1551, kontonr.: 466 007 5378   Prinsens Livregiments Soldaterforening

senest onsdag den 4. juni 2014

Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 250,00.

Hvis du vil sidde ved dit indkaldelseshold er det vigtigt, at dit indkaldelsesår er påført indbetalingen. 

Kvitteringen  fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. Kontrol udføres. 

Vigtigt: For at være sikker på at deltage i spisning: Husk at betale til tiden af hensyn til udvalgets  planlægning og bestilling af frokost.

For at jubilæet for jubilarerne skal  blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du gerne hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet

Der er ikke længere soldater på Viborg Kaserne. Prinsens Livregiment flyttede i 2001 til Skive, og i 2005 blev regimentet sammenlagt med Jydske Dragonregiment i Holstebro. Soldaterforeningen har fra 2006 vedtaget at flytte jubilarstævnet tilbage til Viborg. Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater med ledsager vil benytte lejligheden til at besøge den gamle garnisonsby. 

Også ikke-jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater.

Alle spørgsmål/henvendelser  vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre:

23 32 43 66 

Formand P. Korshøj 

86 62 59 48 / 27 62 14 49

Kasserer Bent Nielsen

86 65 12 83 / 40 31 30 48 

Jens Erik Pedersen 

eller på Internettet:  

pkorshoej@youmail.dk

 

bent.nielsen@youseeme.dk

 

maja.jens@privat.dk

  Vi håber på stort fremmøde lørdag den 14. Juni 2014

 

Med venlig hilsen

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Jubilæumsudvalget

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918