Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

 

Fantastisk arrangement og hyldestkoncert for Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen


Prinsgemalen modtages på Viborg Banegård.

Torsdag den 30. oktober var alle sejl sat for at hylde HKH Prinsgemalen. Dagen startede med, at Jens Chr. Lunds bog ” Obersten – Fodbolddommeren – Politikeren” blev offentliggjort.

HKH Prinsgemalen ankom kl. 16.30 til Viborg Banegård i den kongelige togvogn. En modtagelseskomite, under kommando af landsformand og oberst Jens Chr. Lund og bestående af Forsvarschef, general Peter Bartram, Viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen, chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen, chefen for Jydske Dragonregiment, oberst og ofte midlertidig udnævnt til generalmajor Kurt Mosgaard, Viborgs borgmester, Torsten Nielsen med fru Lene, Bankdirektør Peter Vinther Christensen og Arrivas salgschef, Winnie Højer var opstillet på perronen. Herudover var der mange tilskuere.

Herefter kørte HKH Prinsgemalen ad en flagsmykket Jernbanegade i direktør Peter Vinther Christensens flotte vogn og med følge til Palads Hotel, som havde etableret et værelse til HKH Prinsgemalen og dejlige forfriskninger til resten af følget.

Kl. 17.30 gik HKH Prinsgemalen med følge og med modtagelseskomiteen videre mod Galleri NB, hvor HKH skulle bese en udstilling om tilblivelsen af maleriet af HKH Prinsgemalen. Rundvisningen blev forestået af galleriejer Thorkild Nielsen og den litauiske billedkunstner Vilmantas Marcinkevicius.


Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen ankommer til Tinghallen ledsaget af forsvarschef general Peter Bartram.

Kl. 18.00 ankom HKH Prinsgemalen med følge til Tinghallen i Viborg, hvor HKH blev modtaget af bestyrelsesformand John Johansson og direktør Tommy Pedersen. Soldaterforeningens 4 faner var opstillet ved indgangen. Efter modtagelsen gik alle særligt indbudte gæster ind i restauranten. Samtidig fik HKH Prinsgemalen overrakt en særlig flot udgave af Jens Chr. Lunds bog. Denne bog blev udleveret af lederen af Viborg Bogtrykmuseum, Ebbe Sørensen og den meget dygtige bogbinder Mogens Rueholm. Herefter gik HKH Prinsgemalen til en meget fin middag med de indbudte gæster.

Efter middagen besøgte HKH Prinsgemalen en maleriudstilling i Tinghallen med værker af Vilmantas Marcinkevicius, inden HKH gik ind i Tinghallen til de ca. 800 fremmødte gæster. Her var også opstillet vore 4 afdelingsfaner, som hilste på HKH Prinsgemalen. Herefter havde HKH lejlighed til at hilse på den 86 årige Egon Mortensen, der var kommet hjem fra Canada for at overvære hyldestkoncerten. Egon Mortensen blev for 65 år siden indkaldt til Viborg Kaserne.

I mellemtiden havde Landsformand Jens Chr. Lund i salen budt velkommen til alle gæsterne og understreget, at HKH Prinsgemalen er nr. et ved Prinsens Livregiment og de, der har tilknytning til regimentet. Derfor havde alle tilhørerne fået udleveret et glas fransk vin i et glas med indgraveret kongeligt ”H” med krone, sponsoreret af Hedeselskabet. Herudover modtog tilhørerne også en flot bog, sponsoreret af Nørhaven Trykkeri om  tilblivelsen af portrætmaleriet af HKH.

Landsformand Jens Chr. Lund udbragte herefter en skål for HKH Prinsgemalen.


Fra Tinghallen.

Herefter kunne koncerten starte med en fantastisk underholdning og et varieret kunstnerisk program, arrangeret af musiker Ebbe Ringblom. Det var musik med Prinsens Musikkorps, sang af operasangerinden Susanne Elmark, musik af Den Franske Kvartet med sangeren Claude Chichon og med dans af 2 dansere. Koncerten indeholdt også numre, spillet af Danmarks bedste pianist Ulrich Stærk.

Højdepunktet var dog, at HKH Prinsgemalen fra scenen oplæste egne digte sammen med operasangerinden Susanne Elmark. Digtene blev oplæst med engagement og charme. Yderligere havde Den Franske Kvartet havde lavet musik til nogle af digtene.

Aldrig tidligere har der været en så charmerende oplæsning på en dansk scene. Det blev en fantastisk underholdende aften med et meget højt niveau.

Aftenens sidste nummer var en march, som vores landsformand beordrede spillet af Prinsens Musikkorps, fordi han ejer denne march.  

Der blev fra alle sider udtrykt stor tilfredshed med dagens og aftenens indhold og forløb.

 

Peder Korshøj

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918