Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat fra Midtvejsmødet 29. november 2014

Lokalafdelingernes faner med Prinsens Musikkorps i spidsen.

Efter en meget flot march gennem Viborg by med Prinsens Musik Korps i spidsen og vores 4 lokalafdelingers faner med afslutning på paradepladsen på den gamle Viborg kaserne, afholdt repræsentantskabet for Prinsens Livregiment Soldaterforening sit årlige midtvejsmøde.

Landsformand Jens Christian Lund bød velkommen, og gav en meget fyldestgørende redegørelse over sin beslutning om at afgå som landsformand for PLRS. Årsagen til den beslutning er hans sygdom, der har sat sine spor, og efter aftale med sin hustru tog han så beslutningen om at stoppe som landsformand.

Som efterfølger på posten har Oberst Kurt Mosgaard fra Dragonregimentet sagt ja til posten, og han gav en god redegørelse over sin karriere, som startede hos Prinsens Livregiment i Viborg.
Peder Korshøj orienterede om vores blad: Prinsens. Bladet har efterhånden fundet sin plads i begge foreninger, og redaktionen af bladet blev ved regimentsparaden i Holstebro i oktober tildelt et legat for godt arbejde af Dragonfonden.

Landskasserer Poul Erik Timm gav en redegørelse over foreningens økonomi, som ser meget fornuftig ud, og som vil give et lille overskud i år.

Lokalafdelingerne orienterede om afdelingernes tilstand, som alle steder var ok.

Fødselsdagsfonden har i år doneret et beløb i 3 sager.

Jubilæumsfondens økonomi var god.

Hundredmandsforeningen har 41 medlemmer, og planlægger at hæve kontingentet i 2015.

Mindelokalerne vil i år få det bedste økonomiske år i mange år.

Landsudflugten blev tildelt til Århus-afdelingen i 2015.


Oberst Jens Chr. Lund og oberst Kurt Mosgaard.

Under eventuelt blev Oberst Kurt Mosgaard konstitueret som fungerende landsformand indtil repræsentantskabsmødet i juni 2015 med akklamation.

Landsnæstformand Peder Korshøj udtalte en stor tak til Oberst Jens Chr. Lund for de år han havde været landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening, og overrakte en gave fra foreningen som en erkendelse og respekt for indsatsen.
 

Billedserie fra Midtvejsmødet

 

Referent:
Preben I. Troelsen

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918