Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Kære medlemmer af PLS

Af oberst Kurt Mosgaard, konstitueret landsformand


Den afgående landsformand, oberst Jens Christian Lund og oberst Kurt Mosgaard.

Det er med en blanding af glad forventning og ydmyghed, at jeg har taget imod opfordringen til at blive konstitueret som landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening og fortsætte hermed, såfremt PLS repræsentantsskabsmøde måtte tilslutte sig præsidiets beslutning.

Jeg har rigtig mange gode venner i PLS, og jeg ser frem til at kunne tage del i foreningens spændende aktiviteter i de kommende år. PLS og lokalforeningerne er for mig at se yderst velkørende i forhold til formålet: ”Foreningen for alle der brænder for ånden ved Prinsens Livregiment”. Om muligt, så ser jeg også frem til at kunne deltage i årets generalforsamlinger i lokalafdelingerne.

Min tilknytning til PLR startede med min indkaldelse til regimentet i 1974 med tre måneders tid som rekrut. Herefter sergentskole og nogle måneder som NK/middeltung mortérsektion ved 1/I/PLR, hvor jeg i en periode have daværende KN Jens Chr. Lund som NK/KMP. Derefter fulgte officersskolen på Frederiksberg Slot, hvorefter jeg i 1980 vendte tilbage til regimentet og kompagniet som premierløjtnant. Først i funktionen som næstkommanderende kompagni og året efter som en meget ung kompagnichef.

De efterfølgende år varetog jeg bl.a. stillinger i brigadestabe og gennemførte generalstabskursus 1986-87. I 1993-94 fik jeg orlov for forsvaret og anlagde jakkesæt som vicekommunaldirektør i Sønderjylland indtil forsvaret kaldte mig tilbage og udnævnte mig til oberstløjtnant. De første par år som OL gjorde jeg tjeneste ved Dronningens Livregiment som bataljonschef og i en periode tillige som fungerende NK/DRLR.

Herefter startede min internationale periode med flere udsendelser. UNPROFOR/Kroatien 1995, IFOR/Bosnien 1996, det sydlige Afrika for Udenrigsministeriet 1997-2000, SFOR/Bosnien 2000-2001 og endelig militærrådgiver ved FN i New York 2001-2003. Derefter chef for JDR 2003-2005, hvor jeg sammen med OB Jens Chr. Lund forestod sammenlægningen af PLR og JDR.

I 2005 blev jeg udpeget til at blive UN Force Commander og midlertidig generalmajor (GM(+)) i Vestsahara for en international militær observatørstyrke. Det blev til to år med sand mellem tæerne, før jeg vendte retur til JDR. I 2009 blev der igen kaldt og jeg blev som GM (+) udpeget til at være chef for både Task Force Africa og SHIRBRIG (international hurtig indsatsstyrke til rådighed for FN). Det varede indtil 2012, hvor jeg vendte retur til JDR, hvor jeg så har været chef indtil udgangen af 2014, hvor jeg blev pensioneret fra forsvaret. Jeg kan se tilbage på en fantastisk spændende tjeneste, som altså nu fortsætter ved PLS og med en række militære og civile opgaver omkring fred og sikkerhed, FN og Afrika.

Privat er jeg gift med Anette. Vi har siden 1979 boet i Mønsted ved Viborg og har to voksne børn. I Mønsted og den gamle Fjends kommune har jeg bl.a. startet børnehave, været formand for erhvervsrådet m.fl. og siddet i kommunalbestyrelsen. Skydning har jeg dyrket fra barnsben, også i perioden ved PLR, og nød bl.a. i 2014 at kunne blive forsvarets landsmester på GV95 til de yngres store fortrydelse ;-). Jeg er fortsat delegationschef for de militære skydelandshold. Herudover dyrker jeg skovbrug (Skals), jagt, fiskeri og havkajak, sidstnævnte bl.a. i Viborg-søerne og fra sommerhuset på Fuur.

Kun én kan fylde oberst Jens Chr. Lund´s støvler, og det er ham selv på sin gode fyldige og synlige måde. Jeg vil på PLS vegne takke obersten for hans storslåede indsats både som regimentschef ved PLR og årene som landsformand for PLS. Vi er dig alle stor tak skyldig!

GLORIA FINIS


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918