Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Tidligere Landsformand
Jeg har med beklagelse trukket mig som landsformand for PLS. Årsagen er helt givet ham Parkinson, der generer mig en del. Det er ikke kun landsformandsfunktionen, jeg har måttet opgive. Jeg er også trådt tilbage som formand for ejerforeningen "Nr. Lyngvig Gl. Fiskerleje", formand for hærvejskomiteen m.v.
Også min rolle som formand for "Friends of a Free Iran" er ophørt.

Jeg blev i sin tid "købt" som en ikke arbejdende landsformand. Det er der nok enkelte, der har glemt. Jeg har nu været glad for de ting, jeg er blevet lokket til.

Jeg vil tænke tilbage med glæde på perioden i PLS, og jeg vil nævne nogle af årsagerne her.
Det var en særlig glæde at arbejde under kommando af vor Ærespræsident. Allerede i de godt 10 år, hvor jeg var Regimentschef, var det meget positivt, at HKH Prinsgemalen var min rigtige chef.
Derfor var det ikke overraskende for mig, at Prinsgemalen bestemte, at han ville have sit portræt fast på forsiden af vort blad.

Den detalje, at ingen anden kongelig nogensinde havde accepteret et portræt som fast billede, forhindrede ikke HKH i at beslutte det rigtige for PLS.

Det var også en særlig glæde at arbejde for vor Ærespræsident i forbindelse ned Prinsgemalens fødselsdag. Billedet af Prinsgemalen blev fremragende. Hyldestkoncerten, maleriudstillingen og bogudgivelsen blev markeret, så ingen i Midtjylland er i tvivl om, at Prinsgemalen er den person, vi sætter i centrum. Han er den fremmeste person. Det glæder mig, at der efterhånden opstår en forståelse af, at vi ved PLR havde set rigtigt, da Prinsgemalen blev vort Hjertebarn.

Også Prins Joachim og hans familie står højt ved mig. Jeg tror, at alle, der har læst min bog erkender, at jeg sætter Oberstløjtnant, Prins Joachim, højt. Jeg har kun to områder, hvor jeg har måttet udtrykke min utilfredshed. Det første var da Prinsen glemte at anmode Regimentschefen om tilladelse til at indgå forlovelse med Alexandra. Den seneste gang, var her hvor Prinsen blev udnævnt til Oberstløjtnant. Her måtte jeg orientere Prinsen om, at jeg ikke var blevet hørt om hans egnethed.Ingen tvivl, Prins Joachim er meget egnet. Men da jeg har været hans chef i ca. 15 år, er det urimeligt, at jeg ikke fik muligheden for at udtrykke min anerkendelse af HANS EVNER.

Jeg er også glad ved, at PLS bevarer det gode forhold til Grevinde Alexandra.

Jeg vil også her i min afsluttende artikel takke jer medlemmer for jeres indsats. Det har været fint, at PLS procentvis i alle årene, hvor jeg har været Landsformand, er den soldaterforening, der er gået mest frem. Det er ikke min fortjeneste, men skyldes alene den PRINSENS–ånd, der er ved de gamle "gryntende" vildsøer og vildorner, der har været ved vort regiment. Vore venner ved JDR forstod aldrig, at de roste os, når de sammenlignede os med vildsvin og gryntede.
Jeg synes dog, at de er blevet mere fornuftige og har nu en lidt bedre forståelse for glæden ved at bære vore vildsvinemærker og det kronede H. De tjenstgørende ved JDR har fået den ære at bære det kronede H. Tillykke, men vi holder øje med jer.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer af PLS, for jeres måde at være på. I ved dog godt, at jeg sætter jeres koner særlig højt. Det har jeg aldrig lagt skjul på.

Jeg anerkender jeres gode møder, jeres skydning, jeres bowling, jeres kammeratskab og jeres støtte til hinanden. Jeg er imponeret over mindelokalerne, og alle jer, der yder en særlig positiv indsats i bestyrelse, udvalg, som Web-master, som leder af hundredmandsforeningen, som leder af fødselsdagsfonden, som leder af og hjælper i mindelokalerne m.v.
Jeg er meget tilfreds med, at alle jer valgte fortsætter og holder moralen høj.

Jeg er særlig glad ved, at en af mine "små puds", Oberst og jævnlig General Kurt Mosgaard tager handsken op som Landsformand.
Kurt er et af de fineste mennesker, jeg har mødt.

Jens Chr. Lund.

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918