Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Spiller FN fortsat en rolle?

Af tidligere generalmajor Kurt Mosgaard

Fotoet viser General Bennani, Marokkos forsvarschef, og undertegnede ifm min udsendelse til Vestsahara 2005-2007 

I de seneste år har udsendelserne med NATO og koalitioner til Balkan, Irak og Afghanistan fyldt meget for hæren og vore soldater. De færreste er imidlertid næppe klar over, at FN fortsat er den største leverandør af fred og sikkerhed med 15-20 missioner og over 120.000 udsendte soldater og politifolk, ikke mindst i Afrika og Mellemøsten.

Missionerne spænder fra de traditionelle fredsbevarende missioner med ofte ubevæbnede observatører til mere hårdtslående missioner. Netop nu er en FN-kampbrigade indsat i det østlige Congo (DRC) støttet af bl.a. droner og kamphelikoptere mod bl.a. den gruppe af folkemordere, som stod bag massakren af 800.000 tutsier og moderate hutuer i Rwanda over 3 måneder i 1994. Disse folkemordere flygtede i 1994 til det østlige DRC, hvor de sidenhen har gjort tilværelsen umulig for de fastboende.

Vi taler meget om flygtninge i Danmark. I det sydlige Europa fylder emnet endnu mere, for hvad skal man stille op med de ti-tusinder af bådflygtninge som hvert år forsøger at passere Middelhavet til Italien og Grækenland og via Atlanterhavet til De Kanariske Øer?

Der er ingen lette løsninger, men den langsigtede og rigtige løsning er at få stoppet de væbnede konflikter i bl.a. det nordlige Afrika og få landene der til at blive mere velfungerende med plads til alle uanset etnisk herkomst og religion, så der også bliver grundlag for økonomisk og social udvikling. FN spiller en væsentlig rolle her med en balanceret indsats mellem militær, nødhjælp og udviklingsbistand samt øget demokratisering og statsbygning.

FN har gennemgået en rivende udvikling siden Balkankrigene med UNPROFOR men er fortsat ikke perfekt! Men det er det bedste, vi har til at løse opgaven.

FNs nuværende generalsekretær Ban Ki-Moon fra Sydkorea har netop iværksat en gennemgående analyse af FNs fredsoperationer mhp yderligere at skærpe verdenssamfundets muligheder for at gøre en positiv forskel. Danmark har leveret sit bidrag til processen med et antal forslag, som Forsvarsministeren og Udenrigsministeren begge har underskrevet og fremsendt i starten af februar. Jeg har været involveret i arbejdet, hvor der bl.a. peges på, at medlemslandenes bidrag bør være bedre uddannede og udrustede. Til efteråret skal der så fremlægges et forslag fra generalsekretæren til FNs generalforsamling, og forhåbentlig vil man efterfølgende kunne opleve en styrket FN-indsats rundt om i verden.

FN bliver imidlertid kun effektiv, hvis medlemslandene bakker op om indsatsen. Det bliver her spændende at følge den danske opbakning. Pt. har Danmark kun få stabsofficerer og observatører i FN missioner i Mellemøsten, Liberia og Sydsudan. Vil hjemtagningen af de store hærbidrag til Afghanistan og Irak medføre, at vi vil se flere danske hærbidrag til FN-missionerne? Det bliver spændende at følge! 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918