Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april 2015

Viborg Kommune og soldaterforeningen markerer byens 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april. Det starter med en march med Prinsens Musikkorps gennem byen fra kasernen til Kongehyldnings-monumentet ved Viborg Domkirke. Her nedlægges en krans.

Efterfølgende er der gudstjeneste i Viborg Domkirke. Forventet starttidspunkt er kl. 11.00.

Programmet er under udarbejdelse, hvorfor ændringer kan forekomme. Der henvises til dagspressen og vores hjemmeside.

Arrangementet er åbent for alle, og man er velkommen til at følge marchen gennem byen.

Landsudflugten 2015
Så blev det Aarhus Afdelingens tur til at arrangere landsudflugten.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at den i år skal finde sted lørdag den 12. september og gå til Moesgaard Museum i Aarhus.

Museet, der er helt nyt og er en arkitektonisk perle, blev indviet i efteråret 2014.
Nærmere om museet kan ses på www.moesgaardmuseum.dk

Der vil i juni-nummeret komme nærmere om program og tilmelding, men reserver allerede nu datoen lørdag den 12. september 2015 til en spændende udflugt og samvær med gamle soldaterkammerater.


Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted. Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi fra kl. 1000 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne, ruten er på ca. 2,5 km.

Paraden, ca. kl. 1030, vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Kurt Mosgaard og kransenedlægning ved mindestenen.

Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i.f.m. frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur på kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i Kasernehallen kl. 1220 – 1300.

Kl.1315 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen.

Arrangementet, inklusive frokost, som består af 2 slags sild, fiskefillét, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 220,- pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til

Bank- registreringsnr. : 1551, kontonr.: 466 007 5378 Prinsens Livregiments Soldaterforening
senest fredag den 29. maj 2015.

Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 250,00.

Hvis du vil sidde ved dit indkaldelseshold er det vigtigt, at dit indkaldelsesår er påført indbetalingen.

Kvitteringen fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. Kontrol udføres.

Vigtigt: For at være sikker på at deltage i spisning: Husk at betale til tiden af hensyn til udvalgets planlægning og bestilling af frokost.

For at jubilæet for jubilarerne skal blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du gerne hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet.

Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater med ledsager vil benytte lejligheden til at besøge kasernen og den gamle garnisonsby.

Også ikke-jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater.

Alle spørgsmål/henvendelser vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre:

23 32 43 66 Formand P. Korshøj
27 62 14 49 Kasserer Bent Nielsen
86 65 12 83/ 40 31 30 48 Jens Erik Pedersen

Eller på Internettet:

pkorshoej@youmail.dk Formand P. Korshøj
bent.nielsen@youseeme.dk Kasserer Bent Nielsen
maja.jens@privat.dk Jens Erik Pedersen

Vi håber på stort fremmøde lørdag den 13. juni 2015
Med venlig hilsen

Prinsens Livregiments Soldaterforening
Jubilæumsudvalget

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918