Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Indbydelse

Viborg Kommune i samarbejde med Prinsens Livregiments Soldaterforening markerer den 22.april 2015, at det er 150 år siden, at Viborg blev fast garnisonsby.

Program:

Kl. 10.45: Alle møder ved mindestenene på Paradepladsen på Viborg Kaserne.
Kl. 10.55:

 
Afmarch med Prinsens Musikkorps, faner, repræsentantskabsmedlemmer og øvrige interesserede gennem Viborg by til Sortebrødre Kirke, St. Sct. Mikkelsgade 12, 8800 Viborg.
Kl. 11.30: Mindegudstjeneste i Sortebrødre Kirke.
Kl. 12.15: Afmarch med faner til Kongehyldningsmonumentet ved Domkirkepladsen
Kl. 12.25: Kransenedlæggelse ved Kongehyldningsmonumentet
Kl. 12.30:
 
Reception for særligt indbudte gæster i Den Gamle Rådhussal på Stænderpladsen, 8800 Viborg.
Kl. 13.30: Afslutning.

Foreninger bedes møde med faner.

I receptionen vil deltage bl.a.:
 

˗ Repræsentanter for Viborg Kommune,
- Biskoppen for Viborg Stift,
- Repræsentanter for Sortebrødre Kirke,
- Repræsentanter for Viborg Museum,
- Tidligere borgmestre,
- Tidligere garnisonskommandanter,
-: Prinsens Musikkorps,
- Repræsentantskabsmedlemmer/Prinsens Livregiments Soldaterforening,
- Fanebærere og –hjælpere,
-
 
Formandsgruppen i Kontaktudvalget for De Samvirkende Soldaterforeninger for Viborg og Omegn.

Påklædning vil i størst mulig udstrækning være grå benklæder og blæser med anlagte medaljer.

Tilmelding snarest og ikke senere end 16. april 2015 til P.Korshøj, Tlf. 23 32 43 66,
eller E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

På udvalgets vegne
Med venlig hilsen
Erik Jensen og Peder Korshøj

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918