Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

4. maj 2015

Til Medlemmerne af Repræsentantskabet i PLS
Adresseliste vedlagt
Dagsorden vedlagt.Du indkaldes til repræsentantskabsmøde i PLS den:

12. juni 2015 kl. 1700

Stedet er: Paradiset, lokalerne over den gamle kostforplejning på Viborg Kaserne

Der serveres et mindre traktement efter repræsentantskabsmødet samt kaffe. Øl og vand skal købes i lokalerne.

Af hensyn til bestillingen af traktementet, skal du tilmelde dig til:

Peder Korshøj, Telefon. 23324366 senest den 07. juni 2014.

Vi glæder os til at mødes med dig igen!

På vegne af forretningsudvalget i PLS.

Preben I. Troelsen
Landssekretær

Husk generalforsamlingen i Hundredmandsforeningen kl. 1600 samme dag.
Der serveres kaffe med brød.
Viborg den 4. maj 2015


Til Repræsentantskabsmedlemmerne

Der indkaldes til repræsentantskabets generalforsamlingen den:

12. juni 2015 kl. 1700:

Soldaterforeningens lokale, Paradiset, 1. sal over cafeteriet på Viborg kaserne.


Dagsorden jf. vedtægternes paragraf 21.

1.

Valg af dirigent, optælling af stemmeberettigede fremmødte medlemmer og aflevering af fuldmagter

2.

Konst. landsformands beretning

3.

Landskassereren fremlægger revideret regnskab, og forslag til det kommende års budget, samt forslag til lokalafdelingernes kontingent til repræsentantskabet

4.

Indkomne forslag, Indsendes til Landsformanden senest den 30. maj 2015

4a.

Forslag fra Viborg afdelingen på sidste års repræsentantskabsmøde om et årligt bidrag til
driften af bladet Prinsens.

5.

Fødselsdagsfonden aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab

6.

Jubilæumsudvalget aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab

7.

Formanden for mindestuerne aflægger beretning og regnskab for mindestuerne, samt for Prinsens Livregiments Fond.

8.

Formanden for bladudvalget (Prinsens/Dragonen) aflægger regnskab for bladet

9.

Valg af konstitueret landsformand til landsformand for 1 år, på valg er OB Kurt Mosgaard

10.

Valg af Landsnæstformand, på valg er Peder Korshøj

11.

Valg af Landskasserer, på valg er Poul Erik Timm

12.

Valg af 2 revisorer, på valg er Henry Bjerg Pedersen, Herning afdelingen og Mogens Pedersen, Aalborg afdelingen

13.

Valg af foreningen repræsentant i medlemsbladet Prinsens, på valg er Preben I. Troelsen, Herning afdelingen

14.

Valg til bestyrelsesmedlemmer til fødselsdagsfonden, på valg er Henning Kristensen og Poul Erik Rasmussen, begge fra Aarhus afdelingen samt Mogens Pedersen fra Aalborg afdelingen

15.

Eventuelt


Venlig hilsen

Kurt Mosgaard
Konstitueret landsformand

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening
Viborg Afdeling

Rødkærsbro 22. maj 2014Til
Prinsens Livregiments Soldaterforening

Emne:
Forslag om et årligt bidrag fra Fødselsdagsfonden til drift af bladet ”Prinsens”

Ref
a. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 13. juni 2014 dateret 9. maj 2014
b. PLS vedtægter § 9

På vegne af en enig bestyrelse i PLS, Viborg Afdeling tilsendes herved nedenstående forslag til behandling på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2014.

Viborg Afdeling foreslår, at Fødselsdagsfonden fremover årligt overfører et økonomisk bidrag til hovedforeningen til drift af bladet ”Prinsens”. Beløbets størrelse fastsættes hvert år – efter forslag fra Fødselsdagsfonden - på repræsentantskabets generalforsamling for det følgende år.

Begrundelse:
I hver udgave af ”Prinsens” optager fødselsdagslisten 4 – 5 sider af bladet. Fødselsdagsfonden modtager hvert år ca. 15.000 – 20.000 kr. fra foreningens medlemmer og opbygger derved en betragtelig formue.
Et årligt tilskud vil medføre, at hovedforeningens økonomi forbedres, og på sigt kan det medføre en nedsættelse af afdelingernes kontingent til hovedforeningen til gavn for afdelingernes aktiviteter.

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
Formand /PLS, Viborg
23 32 43 66

Medlemmer af Repræsentantskabet pr. 09. maj 2015 

Forretningsudvalget:

Landsformand:
Kurt Mosgaard, Flintevej 42, Mønsted, 8800 Viborg, 25546405,  k.mosgaard@hotmail.com

Vicelandsformand:
Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkjærsbro, 86659043. pkorshoej@youmail.dk

Landskasserer:
Poul Erik Timm, Aarhusvej 111, 8900 Randers, 86420211. timm@timm.dk

Landssekretær:
Preben I. Troelsen, Niels Bohrsvej 32 A, 7400 Herning, 97121198, pit@dlgmail.dk  

Redaktør:
Preben I. Troelsen, Niels Bohrsvej 32 A, 7400 Herning, pit@dlgmail.dk 

Adresselistefører:
Poul Erik Rasmussen, Rosenvang 31, 8543 Hornslet. 51860635, polleras43@hotmail.com  

Mindelokalerne:
Erik Jensen, Sct. Ibsgade 59A, 8800 Viborg, 86611163, erik-jensen@mail.dk  

Herning-afdelingen:
Magne Fonnesbæk, Glentevej 3, 7400 Herning, 97129877, magnefonnesbaek@gmail.com
Jens Henry Jensen, Vester Allè 29, 7400 Herning, 97118551  jenshenry215@gmail.com 

Aalborg-afdelingen:
Karl Erik Nørholt, Molbjergvej 20, 9240 Nibe, storemosehus@gmail.com  
Aakjær Skov, Sæby Landevej 2, 9830 Taars, 98961759, solveigaakjaer.2@dlgmail.dk  

Viborg-afdelingen:
Jens Erik Pedersen, Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele, 86651283, maja.jens@privat.dk
Bent Nielsen, Gl. Aarhusvej 96, 8800 Viborg, 86623797, bent.nielsen@youseeme.dk
Dennis Nielsen, Kornmarken 7, 8800 Viborg, denisschaltznielsen@gmail.com
Klavs Niebuhr, Kastanjevej 8, 7470 Karup, 53831011, niebuhr-karup@adslhome.dk 

Aarhus-afdelingen:
Jan Vinther Magnussen, Drosselvej 8, 8544 Mørke, 86377060, jan1@os.dk  

Hundredmandsforeningen:
Søren Sørensen, Borgergade 5 E, 7441 Bording, 86861842 

Fødselsdagsfonden:
Mogens Pedersen, Kløvervej 28, 9760 Vrå, 98961986, mtp@turbopost.dk

 

Opdateret den 04. maj 2015


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918