Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Forsvarets trængsler..

Forsvarets situation fyldte ikke meget i den politiske debat i den seneste valgkamp. Ingen af de politiske partier havde emnet på dagsordenen, selv om der ellers var rigeligt at forholde sig til. Store nedskæringer i forsvaret, problemer med materiel og afgang af personel. Samtidig hermed har vi i nyhederne kunnet følge Putins krigeriske fremfærd i Østeuropa, Islamisk Stats fremmarch i Irak og Syrien, Assad terror mod civilbefolkningen, konflikten i Mali og de massive flygtningestrømme ind i Europa.

De politiske mål og opgaverne for forsvaret står efterhånden i skærende kontrast til virkelighedens verden. Tilsyneladende har hovedparten af de danske politikere ikke forstået alvoren. Det er derfor glædeligt, at CH/JDR, oberst Bjarne Højgaard i det forrige nummer af Prinsens tog bladet fra munden, beskrev situationen og kaldte efter ”rettidig omhu nu”. Indlægget gav da også berettiget genlyd i pressen. Herfra skal der lyde stor ros til obersten for hans åbne og ærlige indlæg. Godt gået! Jeg håber, at der blev lyttet – og at der bliver fulgt op!

Der sker heldigvis også gode ting. Stor TIL LYKKE til major Erik Jensen for tildelingen af Forsvarets Medalje for hans og gode kollegers indsats for etableringen og driften af PLR Mindestuer på Viborg Kaserne. Resultatet kan vi alle være både glade for og stolte. Hæderen kunne ikke være mere velfortjent!

Også stor ros til Viborg Kommune og veterankoordinator Michal Vester for en velgennemført veterankonference på Viborg Rådhus. Der er jo nok at tage fat på med 1200 veteraner i kommunen. Personligt finder jeg, at tankerne om en veterancafé som noget, vi alle bør bakke op om i samarbejde med øvrige soldaterforeninger og De Blaa Baretter. Det kunne være i form af jævnlige træf, hvor alle veteraner uanset værn og regimentstilhørsforhold kunne mødes i hyggelige og uformelle rammer. En idé som også bør overvejes i andre kommuner. Det vil være fint, om PLS lokalafdelinger bidrager aktivt til sådanne indsatser.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918