Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Midtvejsmøde 2015

Ligesom de sidste år kom Prinsens Musikkorps og gik foran i paraden og marchen igennem byen. Et flot syn. Derefter et lille traktement i mindestuerne hvor der blev serveret sandwich og en øl.

Referat fra mødet:
Landsformand Kurt Mosgaard bød velkommen og takkede for et stort fremmøde. Derefter orienterede han om foreningens ve og vel siden sidste repræsentantskabsmøde. Han orienterede også om de tiltag foreningen havde sat i gang, deriblandt en produktion af en medaljeøl som skal brygges på Thisted bryghus, og sælges til interesserede.

Han gav derefter ordet til Landsnæstformand Peder Korshøj, som orienterede om bladet Prinsens. Bladet kører rigtig godt i en god tone og det skal den fortsætte med.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde et foreløbigt regnskab, der udviste et pænt overskud indtil nu.

Herefter var der orientering fra lokalafdelingerne, fødselsdagsfonden, jubilæumsudvalget og hundredmandsforeningen. Hundredmandsforeningen har revideret deres vedtægter, som kan læses på hjemmesiden.

Viborg-afdelingen påtog sig næste års udflugt, mere om denne i bladet og hjemmesiden senere.
Kurt Mosgaard takkede for et godt møde og ønskede alle en god tur hjem.

Se billedserie fra midtvejsmødet
 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918