Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Og så lige en historie fra det virkelige liv, og til eftertanke

Som det sikkert er jer bekendt, har jeg også posten som kasserer i Herning-afdelingen, og dermed også ajourføringen af medlemslisten.

Her op til jul modtog jeg et brev fra en af vores medlemmer, hvor han opsagde sit medlemskab af Prinsens Livregiments Soldaterforening med begrundelsen: At der var for meget Dragon og for lidt Prinsens i bladet.

Jeg tror ikke, at det udmeldte medlem har forstået medlemskabet af PLRS særlig godt, da det nu en gang er således, at det er medlemmerne der tegner og får foreningen til at ”køre”, da det er deres input i bladet, der holder det i gang.

At der er for meget Dragon er vel fordi, at Dragonerne stadig har et regiment at holde sig til, hvor vi andre Prinser ”kun” har et tidligere regiment at holde sig til, og det må vi så gøre med al den ildhu og interesse vi kan lægge i det.

Hvis vi skal beholde vores blad og vores forening må vi alle gøre en indsats, og det kan vi blandt andet gøre ved at give vores meninger og synspunkter i bladet Prinsens.

Så kære soldaterkammerater, det er ikke bare mig, men alle medlemmer af Prinsens, der har et ansvar for at bladet og foreningen fortsat skal bestå. Så frem med kuglepennen eller skrivemaskinen, og giv jeres bidrag til det næste nummer af Prinsens.

Til lokalforeningerne skal der siges, at I kan sende mig det I synes der skal i bladet, med den tekst og de billeder I synes der skal være, der kan kun komme for lidt.

Med dette ønskes I alle et godt nytår, og så tak til dem der har forstået budskabet.

Med venlig hilsen

Redaktøren.


Og hvis I ikke har min adresse, så er den her: pit@dlgmail.dk eller telefon 20456098
 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918