Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Du inviteres herved med ledsager til jubilarstævne

Lørdag den 11. juni 2016 på Viborg Kaserne


Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted. Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi fra kl. 10.00 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne, ruten er på ca. 2,5 KM.
Paraden, ca. kl. 10.30, vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Kurt Mosgaard og kransenedlægning ved mindestenen.

Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i.f.m. frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur på kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i Kasernehallen kl. 12.20 – 13.00.

Kl.13.15 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen.

Arrangementet, inklusive frokost, som består af 2 slags sild, fiskefillét, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 230,- pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til
Bank- registreringsnr. 1551, kontonr. 466 007 5378 Prinsens Livregiments Soldaterforening
senest torsdag den 2. juni 2016

Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 250,00

Hvis du vil sidde ved dit indkaldelseshold er det vigtigt, at dit indkaldelsesår er påført indbetalingen.

Kvitteringen fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. Kontrol udføres.

 Vigtigt: For at være sikker på at deltage i spisning: Husk at betale til tiden af hensyn til
 udvalgets planlægning og bestilling af frokost.

For at jubilarstævnet for jubilarerne skal blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du gerne hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet
Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater med ledsager vil benytte lejligheden til at besøge kasernen og den gamle garnisonsby.

Også ikke- jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater.

Alle spørgsmål/henvendelser vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre:

23 32 43 66 Formand P. Korshøj eller på Internettet: pkorshoej@youmail.dk
27 62 14 49 Kasserer Bent Nielsen eller på internettet: bent.nielsen@youseeme.dk
86 65 12 83/ 20 28 12 83 Jens Erik Pedersen eller på internettet: maja.jens@privat.dk

Vi håber på stort fremmøde lørdag den 11. juni 2016

Med venlig hilsen

Prinsens Livregiments Soldaterforening
Jubilæumsudvalget

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918