Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Landsrådsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
Både PLS og DDS er medlemmer af Danske Landsforeningers Landsråd, som lørdag den 16. april gennemførte sit årlige landsrådsmøde på Dragonkasernen i Holstebro. Jeg deltog på vegne af PLS og kunne sammen med de øvrige ca. 20 deltagende soldaterforeninger nyde frugterne af DDS´s gode forarbejde, som resulterede i et rigtigt fint arrangement.

DSL har gennem de seneste år bl.a. været meget aktive ifm oprettelsen af veteranhjem. Indsatsen har jo givet gode resultater, så vore veteraner nu kan finde sammen i gode rammer i flere af de større byer. Også på andre måder har DSL spillet en aktiv rolle som talerør for soldaterforeninger, soldater og veteraner.

DSL præsident, Jan Brun Andersen havde valgt at trække sig efter en længere årrække i spidsen for DSL. I stedet blev formanden for De Danske Garderforeninger, oberst Flemming Rytter valgt som ny præsident. Stor tak til J.B. for den store og vedholdende indsats, og velkommen til Flemming, som jeg er sikker på, at også vi i PLS vil få et godt samarbejde med.

DSL er ikke partipolitisk og forholder sig ikke officielt til emner som forsvarsforlig og forsvarets situation og opgaveløsning. Men vi har en vigtig plads i organisationen Folk og Sikkerhed, som kan siges at være vores talerør på sikkerheds- og forsvarsområdet. Folk og Sikkerhed arbejder bl.a. på at udfærdige en alternativ forsvarsrapport. Rapporten skal være et indlæg i debatten op til et nyt forsvarsforlig, som skal træde i kraft med udgangen af 2017. Med konflikterne i bl.a. Afrika og Mellemøsten, flygtninge, Hr. Putin og hans gøren og laden i bl.a. Østeuropa og måske snart Arktis, så bør også Danmark yde sit bidrag til vores egen sikkerhed og verdensfreden.

Jeg deltager i øvrigt på PLS vegne i Folk og Sikkerheds kommende årsmøde i Fredericia den 29. april. Folk og Sikkerhed har endvidere anmodet mig om at være indlægsholder ifm. et debatmøde om forsvaret og de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor. Arrangementet gennemføres som en del af Folkemødet 16. til 18. juni på Bornholm.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
Landsformand PLS

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918