Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

En rejse til FN i New York

Af landsformand PLS Kurt Mosgaard

I februar 2016 trængte et antal bevæbnede mand ind i den FN-beskyttede lejr i Malakal, Sydsudan. 30 internt fordrevne mennesker blev dræbt og 120 blev sårede. En del af lejren blev brændt ned, alt imens at FN-soldaterne på stedet undlod at gribe ind før næste dag. Tilsvarende ulykkelige hændelser har fundet sted mange andre steder i Sydsudan og rundt omkring i verden, hvor FN har skullet sikre våbenhviler og civile. Eksemplerne er der desværre mange af: Rwanda 1994, Dvor og Screbrenica 1995 – hvordan kunne det ske?

I 90-erne var der typisk ikke noget klart eller skarpt mandat for FN-styrkerne. Man skulle primært varetage overvågningen af skrøbelige våbenhviler og i øvrigt ikke blande sig. Dette har imidlertid gradvist ændret sig, så beskyttelse af civile (Protection of Civilians, POC) er nu en del af FN Sikkerhedsråds mandater for 9 ud af de igangværende 16 fredsbevarende missioner rundt om i verden. Alligevel kunne det gå så galt som i Malakal…

FNs generalsekretær Ban Ki Moon iværksatte derfor i 2015 et arbejde, som har til formål at gøre FNs fredsbevarende missioner bedre. Det indledende arbejde blev udført af en til lejlighed sammensat arbejdsgruppe, the High Level Independent Panel on Peace Operations. Rapporten bliver populært benævnt HIPPO-rapporten og den giver nogle anbefalinger til, hvordan FN bliver bedre til at løse opgaverne..

I Danmark har Forsvars- og Udenrigsministeriet sat sig for at støtte FN i arbejdet med at blive bedre til at gennemføre fredsbevarende operationer, og man har fra dansk side besluttet at prioritere beskyttelsen af civile.

Det er ikke helt så let, som det måske lyder. Hvis man skal forhindre tilsvarende overfald som i Dvor, Screbrenica, Rwanda og Malakal, så skal en række ting være på plads for FN:

  • gode og stærke mandater for alle FN-missioner, hvilket kræver enighed blandt de 15 medlemmer af FNs Sikkerhedsråd

  • veluddannede og velmotiverede styrker med godt udstyr, incl. tilstrækkelige våben og kommunikation samt mulighed for forstærkning, incl. med kampfly og kamphelikoptere

  • ingen eller få restriktioner fra de troppebidragydende lande for styrkernes anvendelse

  • transportmidler og logistik, så styrkerne kan flytte hen, hvor behovet er

  • efterretninger og analysekapacitet, så overfald kan forudses i ordentlig tid

  • velfungerende civile og militære stabe, som både kan planlægge og udføre planer

  • forhandlingskapacitet, så stridende stammer kan tales til rette

  • vilje til at handle på alle FN-niveauer.

 

FN generalforsamlingens bygning til venstre på fotoet og FN Sekretariatsbygningen til højre

Dette var den direkte anledning til en rejse, som jeg foretog til FN i New York i april.  Mit lille firma Mosgaard Consulting – Peace and Security har FN og Afrika som speciale, hvilket Forsvarsministeriet har valgt at trække på. I New York gennemførte jeg i alt 17 møder på 4 dage – med den danske FN-mission og en række FN-afdelinger og kontorer med henblik på at klarlægge udfordringer ift fremtidig beskyttelse af civile i FN-missioner.

Vi kan ikke ændre verden på én gang, men min opgave er nu at komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes Danmark – måske suppleret fra de øvrige nordiske lande – kan gøre en positiv forskel i den rigtige retning. Det vil kræve en del velvilje men jeg håber, at det vil lykkes. Indbyggerne i Dvor, Rwanda, Screbrenica og Malakal ville have syntes, at selv små forbedringer var indsatsen værd.

Gloria Finis

Kurt Mosgaard 


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918