Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Vellykket jubilarstævne 2016


Jubilarerne samlet foran Viborg Banegård.

Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 11. juni på Viborg Kaserne med 170 deltagere. Vejret var lidt overskyet, men der var lige fra start en god stemning.

Jubilarerne mødtes på Viborg Banegård, og der var stor gensynsglæde, da man først - for nogles vedkommende - havde genkendt hinanden.


Afmarch fra banegården.

Kl. 10.00 afmarcherede paraden med det fantastiske Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborgs flagsmykkede gader. Efter ankomst til kasernen blev paraden afleveret til landsformand Kurt Mosgaard og chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard Jensen. Herefter blev der nedlagt en krans ved mindestenen til minde om vore faldne kammerater. Der var overrækkelse af medaljer til fremmødte med 65, 60, 55 og 50 års jubilæum.


Jubilarerne samlet på kasernen.

Den holdvise fotografering blev forestået af Mads.

Herefter var der mulighed for at bese regimentets mindelokaler, hvilket mange benyttede sig af. Der var også lejlighed til at bese kaserneområdet. Herefter var der en flot koncert med Prinsens Musikkorps i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge.


Fra frokosten i Viborg Lounge.

Det var en rigtig god dag, hvor de fremmødte jubilarer fik lejlighed til at være sammen og mindes gamle dage på kasernen.

Næste års jubilarstævne er planlagt til at finde sted lørdag den 10. juni 2017.

P. Korshøj
FM /Jubilæumsudvalget

Se billedserie fra jubilarstævnet
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918