Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Landsformanden har ordet

Af landsformand Kurt Mosgaard

Vi nærmer os juletiden, så herfra skal der lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS) og jeres pårørende. Tak til jer alle, som bakkede op om foreningen og regimentet og en helt særlig og stor tak til alle, der er ydet frivilligt arbejde for foreningen som medlemmer af bestyrelser, bladudvalg og meget andet.

En stor tak til De Danske Dragonforeninger (DDS) og Jydske Dragonregiment og regimentschefen oberst Bjarne Højgaard Jensen for godt samarbejde samt vedholdende og god støtte gennem hele året trods mange andre opgaver. Det sætter vi pris på.
Også støtten og opbakningen fra Viborg kommune til vore lokaler og vore arrangementer sætter vi stor pris på. Prinsens Livregiment er en del af Viborgs historie - og Viborg er en del af regimentets historie.

Et nyt år venter lige om hjørnet. Det er mit håb, at PLS og vore lokale afdelinger fortsat vil kunne skabe aktiviteter, som vore medlemmer vil nyde at deltage i med passende blanding af konkurrence, oplevelse/læring og socialt samvær. Pt er jeg spændt på at se, hvad vores nye Initiativpulje vil bidrage til af nye tiltag, så vi både kan fastholde de gode traditioner og samtidig udvikle os med nye tiltag og aktiviteter.

Gloria Finis

Kurt Mosgaard
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918