Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Midtvejsmøde den 30. november 2016


Prinsens Musikkorps og fanekommando samlet foran Viborg Banegård.

Referat fra Midtvejsmødet den 30. november 2016
Efter en flot march igennem Viborg by, mødtes alle deltagerne inkl.. musikkorpset til en let frokost i mindelokalerne.

Derefter sagde vi farvel til musikerne og mødtes i Paradiset til midtvejsmødet.
Landsformand Kurt Mosgaard bød velkommen og gav en god orientering om det der havde rørt sig siden repræsentantskabsmødet i juni, og bad derefter Peder Korshøj om at rejse sig og og sagde så:

Landsledelsen har besluttet at tildele Viborgafdelingens formand og vicelandsformand i Prinsens Livregiments Soldaterforening hæderstegnet for fortjenstfuld indsats i foreningen. I paragraf 7 i vedtægterne står der følgende:

Hæderstegn tildeles medlemmer, der har udført en fortjenstfuld indsats i foreningens interesse.
Indstilling om tildeling af hæderstegn med uddybende motivering sker til landsformanden, som afgør, om hæderstegn kan tildeles, samt bemyndiger afdelingens repræsentant i repræsentantskabet til at foretage overrækkelsen af diplom og hæderstegn ved afdelingens ordinære generalforsamling eller på mærkedage med flere tilstedeværende.

Motivation for tildeling af PLS Hæderstegn til landsnæstformand, major Peder Korshøj.
Peder Korshøj har i en længere årrække været formand for Viborg lokalafdelingen af Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS), landsnæstformand samt formand for det fælles bladudvalg for Prinsens og Dragonen.

Peder Korshøj er i alle roller en meget engageret og dygtig medspiller. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at medlemstallet i Viborg-afdelingen er støt stigende. Indsatsen sker både ved aktiv medlemshvervning og ved gennemførelsen af aktiviteter, som medlemmerne sætter stor pris på.
Peder Korshøj er tilmed udstyret med en god portion humor, som der deles ud af med et lunt glimt i øjet. Dette kombineret med arbejdsomhed og fine samarbejdsevner gør, at møder med ham altid er både fornøjelige og produktive.

Kurt Mosgaard

Derefter gav alle afdelinger samt landskassereren en orientering om status på økonomien på landsplan og den enkelte afdelings status.

Herning-afdelingen sagde ja til at arrangere årets udflugt, som bliver den 19. august. Se nærmere i bladets februar nummer.

Initiativpuljen blev ændret således, at der stående er et beløb på 5000 kr. som der kan trækkes på til nye tiltag.

Referent
Preben

Se billedserie fra midtvejsmødet.
 


 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918