Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Prinsens Musikkorps - Våben i særklasse


Prinsens Musikkorps fotograferet under Prinsens Livregiments Soldaterforenings midtvejsmøde i Viborg den 30. november 2016.

Prinsens Musikkorps er et af 3 tilbageværende professionelle militære musikkorps i Danmark.
Det er en af de linjer, vi plejer at bruge, når vi fortæller hvem og hvad Prinsens Musikkorps er.
Vi plejer også at sige, at vi servicerer Kongehuset, Forsvaret og Det Danske Folk.
Vi er et af Forsvarets ansigter ud mod civilbefolkningen.
Alt sammen dækker det i vores optik meget godt, hvad vi er, men det giver jo alligevel ikke et særligt godt indblik i vores virke, og hvilket sigte vi har med vores aktiviteter.

Vi pointerer, at vi er professionelle, for at fortælle uindviede, at vi kommer med kvalitet, og at vi er seriøse med vores musik og virke.
I vores bestemmelser står der, at vi skal servicere Kongehuset, Forsvaret og Det Danske Folk.
Det gør og har vi gennem årene gjort med forskellig vægt på de 3 dele.
Hvis nogen vil spørge, hvilken del er vigtigst, så vil jeg sige, at alle er lige vigtige, men prioriteten i hvem der serviceres først er den rækkefølge de er nævnt i.

Kongehuset er, om noget, det man forbinder med det at være dansk.
Vi spiller ofte til modtagelser af Kongeskibet, når sommertogterne går til det Nord- Midt- og Vestjyske.
Vi har deltaget og deltager i Kongelige bryllupper og fødselsdage.

Forsvaret har mere bud efter os end tidligere.
I takt med Danmarks internationale engagement, har det været endnu mere nødvendigt at fastholde traditioner og fastholde en dansk identitet.
Her er vi inde på et af vores kerne områder.
Vi deltager i årsdagsparader, åbent hus arrangementer.
Vi spiller, når de værnepligtige modtages i deres garnisonsby. Vi spiller til udsendelser og når de udsendte kommer hjem.
Vi har spillet ved hjemtagelse af faldne soldater. En opgave, som vi er meget bevidste om betydningen af.
Før jul spillede vi 2 koncerter for veteraner og pårørende i henholdsvis Holstebro og Aalborg. 2 koncerter for fulde huse.
Vi er bevidste om betydningen af vores medvirken internt i Forsvaret, og vi ser et potentiale, som rækker videre end der, hvor vi er nu.
En god dialog mellem Prinsens Musikkorps og det øvrige forsvar vil kunne afdække nye og spændende måder at bruge Prinsens Musikkorps på. Vi er godt i gang og vi er klar til mere.
Det at servicere Det Danske Folk har utrolig mange facetter i sig.
Danmark er godt nok et lille land, men til trods for det, har vi mange forskelligheder, og mange spændende holdninger til hinanden og dermed også til Forsvaret og til musik.
Uanset hvor vi kommer hen repræsenterer vi Forsvaret. Det er vi bevidste om.
Vi repræsenterer samtidig levende musik. Vi repræsenterer det danske musikliv. Vi repræsenterer traditioner og nytænkning.
Det giver sig udslag i mange forskelligartede koncerter.
Vi spiller skolekoncerter og gymnasiekoncerter. Disse koncerter er ikke blot et frikvarter for eleverne, idet vi tilstræber at have elementer af læring inde i koncerten, og samtidig er det måske første gang de unge stifter bekendtskab med Forsvaret og et professionelt blæseorkester. Vores forfængelige håb er, at vores optræden kan inspirere de unge til selv at spille og dermed opnå mange af de gode sociale kompetencer, der følger med.

Vi spiller underholdningskoncerter med et meget varieret indhold.
Fælles for dem er, at vi forsøger at bringe levende musik ud til så mange som muligt. Nogle gange er der kendte solister med. På den måde er tråden fra gamle dages militærmusik ført ind i nutiden. I gamle dage var det oftest militærorkestrene, der bragte den nyeste underholdningsmusik ud i landet. Med radio, tv og andre medieres udbredelse, er det den levende musik og det at få de kendte solister ud i landet, der efterspørges.
Vi spiller også specielle koncerter, hvor vi f.eks. spiller nyere kompositionsmusik, og deciderede rytmiske koncerter, hvor genren er den røde tråd i programmet. Disse koncerter er ofte forbundet med større musikalske udfordringer til de enkelte musikere. På den måde holdes vi "skarpe" på vores instrument, og vi kommer dybere ind i de enkelte genrer, og på den måde forbedrer vi kvaliteten også i det brede repertoire.

Vi har gennem de seneste år bevidst forsøgt at positionere os i det danske musikmiljø, for på den måde at blive attraktive samarbejdspartnere, og vi fornemmer en større og større begejstring og respekt for vores kunnen og indlevelse. Det er en af vejene til at nå bredere ud.
Vi matcher Forsvaret, som er professionelt og ”helt med fremme” rent teknologisk, ved at holde os "skarpe" og hele tiden tænke nyt.
Forsvaret kæmper for fred. Dele af Forsvaret anvender krudt, kugler, granater, bomber og meget mere.
Musikkorpsene kæmper også for fred. Vores bidrag ligger i de bløde værdier, som bl.a. er med til at skabe en dansk identitet, selvforståelse blandt ansatte og resten af befolkningen.
Ved at være et af Forsvarets ansigter udadtil i forhold til befolkningen, er vi med til at skabe opbakning til Forsvaret helt ude hos de enkelte.
Vi synliggør Forsvaret for alle aldre, for kommende soldater og for dem, der bakker op om Forsvaret.
Derfor er Prinsens Musikkorps og Forsvarets øvrige Musikkorps "Våben i særklasse".

Keld Elmegaard Mortensen,
Musiker i Prinsens Musikkorps

 

Prinsens Musikkorps hjemmeside
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918