Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Orientering fra Landsledelsen

Af Kurt Mosgaard, Landsformand

I disse måneder gennemfører lokalafdelingerne deres årlige generalforsamlinger. Jeg forsøger at deltage i dem alle for både at opleve stemningen og bidrage med nyt fra landsforeningen. Foreløbig har jeg været i Herning, hvor der som sædvanlig var en rigtig god stemning blandt deltagerne og deres ægtefæller.

I Herning glædede det mig bl.a., at der blev lagt op til en drøftelse af nye tiltag og aktiviteter med udgangspunkt i PLS Initiativpulje. Der kom helt nye forslag på bordet, som bestyrelsen i Herning nu vil udsætte for en kærlig behandling. Det bliver spændende at følge, da nye aktiviteter vil kunne nydes af de nuværende medlemmer og måske også tiltrække nye. Det er allerede sket i Viborg, hører jeg.

Sagen om tilskuddet fra tipsmidler til trykning af vores blad kører fortsat. Ved det seneste møde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) i Odense blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, hvor Peder Korshøj og jeg er medlemmer. Gruppen mødes på Viborg Kaserne den 9. Marts,, og jeg håber på, at mødet vil føre til enighed om en god fordelingsnøgle, som alle soldaterforeninger kan leve med.

Erik Jensen fortæller, at salget af medalje-øl fortsat går godt, og at der igen er opnået et overskud på 10.000 kr, som kan anvendes til veteranarbejde. Vi drøfter netop i disse dage, hvorledes overskuddet bedst vil kunne gøre gavn, og om vi skal investere i en ny portion af de populære medalje-øl. Stor tak til Erik Jensen og hans svende og svendinder for deres indsats. Det samme gælder alle andre, som yder en daglig indsats på medlemmernes vegne i bestyrelser, på skydebanerne m.fl. Godt gået!

Gloria Finis – og bedste hilsner

Kurt Mosgaard

 

 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918