Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Forslag fra Århus afdelingen

Herunder et forslag fra Aarhus-afdelingen til behandling på repræsentantskabsmødet i Viborg den 9. juni. Resultatet af dette møde kommer i august-nummeret 2017.

Da forslaget også har betydning for resten af soldaterforeningerne bringes det her i sin fulde ordlyd.

Forslag:
Medlemskartoteket for den største afdeling  - Viborg – gennemgås.

Medlemmer, der har bopæl i postnumre, som geografisk mere naturligt hører til Århus afdelingen, meddeles overflytning hertil.

De pågældende medlemmer skal naturligvis have mulighed for at forblive i Viborg afdelingen, såfremt det ønskes.

Forslaget kan udvides til en gennemgang for samtlige afdelinger, såfremt det ønskes.

Begrundelse:
Gennem de seneste år har PLS Århus Afdeling med beklagelse konstateret en stor medlemstilbagegang og har pr. 1. april 2017: 38 medlemmer.

Bestyrelsens forsøg på at hverve nye medlemmer og opfordring til medlemskredsen om det samme har desværre ikke båret frugt i en sådan grad, at medlemstilbagegangen ikke har kunnet undgås.

I bestyrelsen ser vi derfor den situation nærme sig, at der ikke længere er et tilstrækkeligt stort medlemsantal til at bære en afdeling med aktiviteter og bestyrelse m. v., og det derfor bliver uundgåeligt at nedlægge afdelingen og overføre de tilbageværende medlemmer, som måtte ønske det, til andre lokalafdelinger.

På sigt bliver det nok en situation, der ikke kan afværges, da vi ikke længere har et regiment, som kan tilføre nye medlemmer, men i Århus Afdelingens bestyrelse finder vi det af stor betydning, at bevare en så stor geografisk spredning i soldaterforeningens afdelinger og disses aktiviteter som muligt.

Det ser også pænest ud, at der er 4 faner, når vi marcherer gennem Viborg ved jubilarstævner og repræsentantskabsmøder o. lign.

Vi ser det derfor ønskeligt, at der så længe som muligt bevares 4 lokalafdelinger.

Som ovenfor nævnt er vi ikke lykkes med at rekruttere nye medlemmer i Århus Afdelingen, men vi er vidende om, at der bl.a. i Viborg Afdelingen er en del medlemmer, der bopælsmæssig er placeret nærmere Århus.

Derfor fremsætter vi ovenstående forslag og anmoder om repræsentantskabets velvillige behandling.

Bestyrelsen
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Århus Afdeling

 

 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918