Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Landsformanden har ordet

Efteråret er nået til Danmark. Det kunne være lidt surt, men jeg glæder mig over, at det sædvanligvis dårlige vejr ikke har afskrækket afdelingerne i at få startet op med de gode og spædende aktiviteter med skydning, kortspil, bowling, fællesspisning m.v.

Her og nu pågår der et arbejde med at tilbyde nogle af medlemmerne skift af lokalafdeling, når geografien taler herfor. Dette er baseret på absolut frivillighed, og jeg er rigtig glad for tilbuddet til den enkelte. Jeg er ikke mindre glad for det gode samarbejde, der ligger bag lokalbestyrelsernes indsats på området.

For tiden foregår der særligt to politiske processer, som bør påkalde sig vores interesse.
Netop nu sidder vores folketingspolitikere og forhandler om et nyt forsvarsforlig, som forventes at strække sig i 6 år fra 2018 til 2023. Adskillige organisationer har forsøgt at påvirke processen, også jeg; sådan er demokrati. Nu kan vi kun håbe, at vi har valgt kløgtige folk til at sidde i Folketinget, der formår at tage de rigtige valg. At de vil kunne gennemskue trusler og risici mod Danmark og Europa og sammensætte et forsvar, som sammen med NATO og FN, kan bidrage til et sikkert Danmark og en fredeligere og mere retfærdig verden.

Der skulle blive tale om et ”substantielt løft” til Forsvaret. Oplægget fra Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen taler om flere penge, men her skal man dog lige huske på, at Forsvaret netop har sparet 2,7 milliarder om året og netop nu er tvunget gennem en budgetanalyse, hvor resultatet på forhånd var fastsat til yderligere 1 milliard om året. Alt i alt tyder det dermed på at der ikke vil være tale om en reel stigning men snarere Tordenskjolds soldater. Men nedgangen er stoppet, hvilket ikke er så ringe endda – også selv om PMUK måske er i risiko-zonen som følge af budgetanalysens sparekatalog. Så bak op om PMUK, de er dygtige og fortjener vores fulde opbakning!

Jeg glæder mig over, at vi fremover forhåbentligt vil kunne give vore soldater bedre vilkår og udrustning, at de dermed bedre vil kunne løse de livsvigtige opgaver i samarbejde med andre nationer i regi af NATO, FN m.fl. både hjemme og ude. Og så selvfølgelig at Forsvarsministeren og Forsvarets øverste ledelse omlægger DJØF-centraliserings-bølgen til en decentraliseringsøvelse med fokus på operative evner, gode medarbejdere og god ledelse.

Den anden politiske proces er naturligvis det forestående kommunal- og regionalvalg. Jeg håber, at nogle af jer, uanset politisk observans, vil benytte valgkampen til at skubbe på, så jeres hjemkommuner bakker op om vores veteraner uanset om det er på Flagdagen eller det er det lange, seje træk med veteraner, som har ondt i sjælen. Det er også på tide at anerkende både civile og militære udsendte, da det er deres fælles indsats, som gør forskellen derude.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
Oberst og landsformand

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918