Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Landsformanden har ordet

Endnu et årsskifte er passeret. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening et rigtigt godt nytår og samtidig takke jer for jeres fortsatte opbakning til foreningen og vores gode gamle regiment.

En særlig og stor tak til bestyrelsesmedlemmer og andre, som bruger tid og god energi på at skabe gode aktiviteter og rammer for vore medlemmer. Det er mit klare indtryk, at der er en god stemning i alle lokalafdelinger, og at de forskellige tilbud om aktiviteter værdsættes. Tilsvarende gælder for bladet Prinsens/Dragonen, hvor redaktionen og bladudvalget leverer en stor og selvopofrende indsats med et flot og læseværdigt resultat til følge. Tak til jer alle.

Vi står over for årets generalforsamlinger, og jeg håber på at kunne deltage i de fleste. Jeg vil gerne foreslå, at drøftelserne også vil gå på, hvordan vi kan få udvidet vores medlemsskare i de enkelte lokalafdelinger. Vi er ca. 1000 medlemmer, men der er i omegnen af 30.000 tidligere PLR tjenestegørende rundt om i landet. Mange af disse vil givetvis gerne være medlemmer, hvis deres ønsker om aktiviteter søges opfyldt – og de hører herom. Derfor er initiativpuljen opretholdt, så lokalafdelingerne kan afprøve nye ideer med økonomisk opbakning fra landsforeningen. Så læg hovederne i blød og overvej nye aktiviteter og tiltag, som kan tiltrække nye medlemmer. Jeg glæder mig til at høre mere på generalforsamlingerne.

Mellem de allerede kalenderfastsatte aktiviteter glæder jeg mig ikke mindst til festligholdelsen af PLS hundrede års jubilæum den 20. marts. Det bliver en fantastisk dag med mange spændende aktiviteter, så jeg håber på, at rigtig mange har mulighed for at deltage og bidrage til en festlig dag. Jubilæumsskriftet kan I også glæde jer til at studere nærmere.

I skrivende stund er der fortsat ikke indgået noget forsvarsforlig og det lovede ”substantielle løft” har endnu ikke set dagens lys. Jeg håber meget på, at forliget for en gangs skyld vil bringe bedre sammenhæng mellem opgaver og rådige ressourcer, så vore soldater får rimelige vilkår under internationale udsendelser og til andre indsatser hjemme. Det er nødvendigt, hvis forsvaret skal kunne varetage sikkerheden herhjemme, opfylde forpligtigelserne over for vore alliancepartnere i NATO og FN og bidrage til en bedre verden.

Godt nytår til alle medlemmer og jeres pårørende.

Gloria Finis

Kurt Mosgaard
Landsformand

 

 

 


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918