Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat fra Midtvejsmødet den 30. nov. 2017

Som vanlig startede den 30. nov. med en march igennem Viborg by sammen med Prinsens musikkorps, igen en god oplevelse sammen med de fantastiske musikere. Oplevelsen sammen med dem sluttede i Mindelokalerne med et mindre traktement, og vi andre gik videre til mødelokalet Paradiset over den gamle spisesal.

Her bød Landsformand Oberst Kurt Mosgaard velkommen til de fremmødte og orienterede om det der havde rørt sig siden Repræsentantskabsmødet i juni.
Han orienterede om den initiativpulje landsrådet har iværksat, og som fungerer ganske udmærket. Han opfordrede alle lokalforeningerne til at benytte den.

Flagdagen den 5. sept. er i en god gænge men er ikke optimal i alle kommuner, og opfordrede lokalforeningerne til at gøre kommunerne opmærksomme på dagen og dens betydning
Prinsens Livregiments Soldaterforening har den 20. marts 2018 100 års jubilæum, og det vil blive fejret på dagen bl.a. med en marchs sammen med musikkorpset og derefter andre aktiviteter på dagen.

Landsnæstformand Peder Korshøj orienterede om bladet Prinsens, og opfordrede foreningens medlemmer til at skrive noget mere til bladet. Der kan bruges flere artikler samt flere billeder.
Formand for mindestuerne kunne berette at jubilæumshæftet for 100 års jubilæet den 20 3 2018 næsten var på plads og ville gå i trykken til aftalt tid.

Klaus Niebuhr orienterede om sagen vedr. overflytning mellem lokalforeningerne. 8 medlemmer er flyttet fra Viborg afdelingen til Aarhus afdelingen.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde foreløbigt regnskab for 2017, og det udviste et flot overskud.

Erik Jensen: Mindestuernes økonomi er i en god gænge og viser et flot overskud.
Orientering fra lokalforeningerne:

Samtlige lokalafdelinger og udvalg kunne berette om en sædvanlig god daglig drift.
Hundredmandsforeningen kunne fortælle at kassen var tom, og at iværksættelse af ophør af foreningen er sat i gang. Vil ske i 2018.

Landsudflugten i 2018 blev overdraget til Aalborg afd.

Landsformand Kurt Mosgaard takkede for fremmødet samt et godt møde.

Mødet slut.

Referent Preben I. Troelsen, Landssekretær.
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918