Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Nyt fra landsformanden…
Lokalafdelingerne årlige generalforsamlinger er i skrivende stund under gennemførelse i Herning, Aalborg, Aarhus og Viborg. Jeg har fornøjelsen af at deltage i de fleste, men da jeg kun kan være et sted, så bliver Aarhus fri denne gang. Jeg oplever en god stemning alle steder og nyder det gode selskab af soldaterkammerater.

PLS er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL), som repræsenterer soldaterforeningerne i hæren over for landspolitikere, forsvaret m.fl. Jeg har netop deltaget i et formandsmøde i Fredericia, hvor der var flere emner af fælles interesse.

Ophør med blå ID-kort til Forsvarets pensionister. DSL er ikke blevet orienteret af Forsvarets ledelse på forhånd, så jeg oplever ophøret som aldeles upassende adfærd over for de mange tro soldater fra alle værn og alle grader. Baggrunden skulle åbenbart være Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behov for jævnlige sikkerhedsgodkendelser, så man er åbenbart bange for pensionisterne. Heldigvis og naturligvis søger man at finde brugbare løsninger på landets tjenestesteder, så senior-klubber m.fl. fortsat kan mødes. Jeg håber selvfølgelig på, at Forsvarets øverste ledelse griber ind og lander sagen på fornuftig vis med passende inddragelse af soldaterforeninger m.fl. Jeg har været i dialog med MF Kristian Pihl Lorentzen, som allerede har rejst sagen til politisk niveau.

En ny EU-forordning omkring persondata får betydning for alle landets foreninger, også soldaterforeningerne. For PLS vedkommende vil vi naturligvis gerne have en medlemsoversigt, så blade og breve/mails når frem til medlemmerne. Omvendt skal vi ikke have unødvendige data såsom CPR-numre. Forordningen træder i kraft i løbet af maj måned, så vi skal have nærlæst det nye regelsæt og iværksætte nødvendige tiltag, så vi holder os inden for lovens rammer.

Her og nu er vi i gang med de afsluttende forberedelser til PLS forestående hundrede års jubilæum. Jeg glæder mig til en spændende dag med mange aktiviteter. Jeg håber selvfølgelig på, at rigtig mange af jer og pårørende finder vej til en kammeratlig dag i Viborg den 20. marts.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918