Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Deltagelse i HKH Prins Henriks bisættelse

I anledning af HKH Prins Henriks bisættelse fra Christiansborgs Slotskirke var Prinsens Livregiments Soldaterforening inviteret til at deltage i den opstillede faneborg.
Med kort varsel trådte Ålborg afdelingen til og rejste til København med fanen. Grundet HKHs nære tilknytning til Prinsens Livregiments Soldaterforening, indtog vores fane hæderspladsen i faneborgen, hvilket tydeligt kunne ses i fjernsynet.

Stor tak til Mogens Pedersen og Aakjær Skov med fruer. I gjorde stor ære på foreningens vegne.
Endvidere var vores landsformand Kurt Mosgaard inviteret til Christiansborg Slotskirke til en særlig højtidelighed for protektioner.

Peder Korshøj
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918