Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Landsformanden har ordet

Af Kurt Mosgaard, oberst og landsformand

I skrivende stund befinder jeg med i Finland, hvor de militære nordiske mesterskaber i skydning gennemføres. I vil kunne læse mere om stævnet og deltagelsen fra JDR og PLS andetsteds. Det er imidlertid tydeligt, at det finske samfund og forsvar er meget opmærksomme på de nye trusler fra øst. Man må som neutralt land sætte betydelige midler af til det militære forsvar, så man fremstår tilstrækkeligt robust og ikke frister svage russiske sjæle.

Danmark har siden 2. Verdenskrig fravalgt neutraliteten og i stedet sat sin lid til medlemsskabet af NATO, så vi i læ heraf også fremover kan leve i fred. Vi har dog ikke villet betale den fulde regning. NATO-landene har lovet hinanden at anvende 2% af BNP på forsvaret, alligevel har vi i Danmark gradvist reduceret forsvaret og ligger nu på kun godt 1,1 % af BNP. Det er derfor forståeligt, at vore partnere ønsker forbedringer. Det er nok også en af hovedårsagerne til, at en bred kreds af Folketingets partier først på året indgik et forsvarsforlig, som i de kommende år løfter tallet til 1,3 % af BNP – men altså fortsat langt under det aftalte.

Forsvarsforliget blev malet med brede penselstrøg. De seneste måneder er der derfor blevet arbejdet med udarbejdelse af en implementeringsplan, som netop i disse dage meldes ud til de ansatte og offentligheden. Jeg håber på, at planen og dens gennemførelse vil lukke de største huller, som er opstået gennem de seneste 20 år. Det fortjener forsvarets ansatte, det fortjener det danske samfund – og det skylder vi vores partnere i NATO, så vi lever op til det ansvar, som Danmark har påtaget sig. Det bliver spændende at følge.

I PLS regi glæder jeg mig over endnu en flot jubilardag. Programmet blev gennemført i strålende vejr og med højt humør, som omtalt andetsteds i bladet. Endnu en gang en særlig tak til alle de frivillige kræfter i PLS, som bistod med gennemførelsen, og alle andre, som støttede: Viborg Kommune, Hjemmeværnet, Prinsens Musikkorps m.fl. TAK.

Husk ude i lokalforeningerne, at initiativpuljen fortsat består. I opfordres derfor til fortsat iværksætte nye aktiviteter, så vore nuværende medlemmer oplever spændende ting og nye medlemmer slutter op om lokalforeningerne.

I ønskes alle en fortsat god sommer.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
 

 


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918