Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Referat fra Repræsentantskabsmødet den 8. juni 2018.

Landsformand Kurt Mosgaard bød velkommen til alle.

Aage Pedersen blev valgt til dirigent, og startede med at konstatere at mødet var lovligt varslet, og fik bekræftet at aflevering af fuldmagter var sket. Herefter gav han ordet til Landsformanden for beretningen.

Landsformand Kurt Mosgaard takkede alle fremmødte for en stor indsats. Specielt 100 års jubilæet blev en stor oplevelse og som gav alle gæsterne en god oplevelse af PLS. Vi afventer lidt med at finde en ny ærespræsident. Han gennemgik forsvarsforliget for 2018. Forretningsudvalget foreslår en form for kørselsbetaling til møder i PLS regi. Donationer fra 100 års jubilæet bliver fordelt på jubilarstævnet den 9. juni. I fortsættelse af landsformandens beretning gennemgik Vicelandsformand Peder Korshøj de nye EU regler for datasikkerhed.

Beretningen blev godkendt.

Landskasserer Poul Erik Timm gennemgik regnskabet for 2017 og det viste et flot overskud. Han foreslog at kontingentet blev fastholdt på 155 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Både fødselsdagsfonden, Jubilæumsudvalget og Mindestuerne fremviste alle flotte regnskaber.

Bladet Prinsens/Dragonen går godt, bliver nævnt som et særdeles flot blad, og økonomien er god.

Der var ingen indkomne forslag.

Under valg blev Kurt Mosgaard genvalgt

Landssekretær Preben I. Troelsen blev genvalgt

Revisorer Henry Bjerg og Mogens Pedersen blev genvalgt

I fødselsdagsfonden stopper Henning Kristensen som kasserer og Aakjær Skov fra Aalborg afd. overtager posten. Ligeledes stopper Poul Erik Rasmussen som sekretær i fødselsdagsfonden og hans post overtages af Jan Magnussen fra Aarhus afd.

Under eventuelt blev Poul Erik Rasmussen udnævnt til æresmedlem af PLS.

Og Poul Erik Timm og Preben I. Troelsen blev tildelt PLS hæderstegn.

Referent
Preben


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918