Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Vellykket jubilarstævne 2018

Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 9. juni på Viborg Kaserne med 110 deltagere. Vejret var solrigt med enkelte skyer, men der var lige fra start en god stemning.

Jubilarerne mødtes på Viborg Banegård, og der var stor gensynsglæde, da man først - for nogles vedkommende - havde genkendt hinanden.

Kl. 10.00 afmarcherede paraden med det fantastiske Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborgs flagsmykkede gader. Efter ankomst til kasernen blev paraden afleveret til landsformand Kurt Mosgaard og chefen for Jyske Dragonregiment oberst Anders Poulsen. Herefter blev der nedlagt en krans ved mindestenen til minde om vore faldne kammerater. Der var overrækkelse af medaljer til fremmødte med 70, 65, 60, 55 og 50 års jubilæum.

Ekstraordinært var der overrækkelse af donationer til Anegrethe Randløv Christophersen som anerkendelse for hendes store indsats i Veterancafeen og til Veterancafeen, repræsenteret ved Klavs Niebuhr. Beløbene var fremkommet ved salg af Medalje-øl fra mindelokalerne på kasernen.

Den holdvise fotografering blev forestået af Mads.

Herefter var der mulighed for at besøge regimentets mindelokaler, hvilket mange benyttede sig af. Der var også lejlighed til at bese kaserneområdet. Herefter var der en flot koncert med Prinsens Musikkorps i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge, hvor 2. viceborgmester Lone Langballe holdt en fin tale til jubilarerne.

Det var en rigtig god dag, hvor de fremmødte jubilarer fik lejlighed til at være sammen og mindes gamle dage på kasernen.

Næste års jubilarstævne planlægges til at finde sted lørdag den 8. juni 2019.

P. Korshøj
Jubilæumsudvalget

Billedserie fra Jubilarstævnet

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918