Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Mindehøjtideligheder for vore faldne soldater i Nyborg den 29. august 1943

Den 29. august 2018 var det 75 år siden, at 3 personer fra Prinsens Livregiment blev dræbt og 13 af vore soldater blev såret, mens regimentet havde garnison i Nyborg.


Fra Løvel Kirkegård. Foto. Ugeavisen Landsbyerne.


Fra Løvel Kirkegård. Foto. Ugeavisen Landsbyerne.

 


Fra Løvel Kirkegård. Foto. Ugeavisen Landsbyerne.


Fra Løvel Kirkegård. Foto. Ugeavisen Landsbyerne.


Fra Løvel Kirkegård. Foto. Ugeavisen Landsbyerne.

Repræsentanter fra ledelsen ved Jydske Dragonregiment havde lagt et meget fornemt program for dagen, der startede med nedlæggelse af krans ved menig Ivan Jacobsens grav på Løvel Kirkegård og efterfølgende på Kornet Knud Børge Madsens gravsted i Grindsted, hvor der i den forbindelse var arrangeret mindegudstjeneste i kirken.


Fra Grindsted Kirkegård.
Foto: Klavs Niebuhr.


Fra mindegudstjenesten i Grindsted Kirke.
Foto: Klavs Niebuhr.

Om eftermiddagen nedlages kranse ved kaptajn Chr. Wesenbergs gravsted i Nyborg samt ved den bygning, hvor 20. Bataljon var indkvarteret. Kl. 15.00 havde Nyborg Kommune arrangeret minde-højtidelighed ved mindestenen over de faldne ved Hotel Nyborg Strand med efterfølgende kaffe-bord.


Kransenedlæggelse ved kaptajn Chr. Wesenbergs gravsted i Nyborg.
Foto: Klavs Niebuhr.


Kransenedlæggelse ved Hotel Nyborg Strand.
Foto: Klavs Niebuhr.


Fra ceremonien ved Hotel Nyborg Strand.
Foto: Klavs Niebuhr.

Fra PLS deltog Peder Korshøj, Klaus Niebuhr, fanebærer Bent Nielsen og Erik Jensen.

Se andetsteds på hjemmesiden om bogen ”Respekt for de faldne”, der bl.a. beskriver opholdet i Nyborg og begivenhederne den 29. august 1943 og kan erhverves via Mindelokalerne eller hos undertegnede. Pris 89 kr.

Erik Jensen

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918