Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Landsformanden har ordet

Så har vi endnu en udgave af Prinsens i hånden. Indhold og lay-out er altid af høj karat og vidner endnu en gang om den store og fine indsats i bladudvalget, redaktionen, lokalafdelingerne og bidragydere. Tak til jer alle.

Vi står over for årets generalforsamlinger, og jeg håber på at kunne deltage i de fleste. Det er min klare opfattelse, at der er en god stemning og gode aktiviteter i alle fire lokalafdelinger men også en bekymring over medlemstallet i Aarhus, Herning og Aalborg. Jeg mener derfor, at vi fortsat skal holde fokus på, hvordan vi får flere medlemmer gennem øget synlighed og nye spændende aktiviteter.

I forslaget til vedtægtsændringer er der også lagt op til, at vi åbner op for andre end tidligere PLR-soldater. Forslaget til vedtægtsændringer blev drøftet på repræsentantskabets midtvejsmøde i november og skal nu behandles i lokalafdelingerne. Jeg ser frem til en god dialog forslaget og andre tiltag til at styrke medlemsskaren.

Initiativpuljen er i øvrigt opretholdt, så lokalafdelingerne kan afprøve nye ideer med økonomisk opbakning fra landsforeningen. Så læg hovederne i blød og overvej nye aktiviteter og tiltag, som kan tiltrække nye medlemmer.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle medlemmer for jeres fortsatte opbakning til foreningen, vore aktiviteter og vores gode gamle regiment. En særlig og stor tak til bestyrelsesmedlemmer og andre, som bruger tid og god energi på at skabe gode aktiviteter og rammer for vore medlemmer.

Gloria Finis
Kurt Mosgaard
Landsformand

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918