Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Landsformanden har ordet

Af Kurt Mosgaard, oberst og landsformand

Forleden dag talte jeg sammen. Seks år som regimentschef for Jyske Dragonregiment (JDR) og det sammenlagte JDR og PLR. Efterfølgende foreløbig fire år som landsformand for PLS. Og gennem hele perioden udgivelse af et tjenestestedsblad og senere et medlemsblad med faste indlæg af RC og landsformanden plus diverse artikler fra min hånd i forbindelse med udsendelser, skydning m.fl. Det bliver til ca. 100 indlæg til Dragonen/Prinsens over årene.

Måske det er blevet en plage for nogle læsere, noget man springer over? For mig er det endnu ikke blevet træls, så jeg vil endnu en gang tilrane mig ordet med håbet om, at medlemmerne er glade for at høre, hvad landsformanden tænker om dit og dat.

I Forsvaret sker der rigtigt meget for tiden. For det meste er det positivt, om end der også er mange udfordringer. Jeg glæder mig specielt over, at regimenterne har fået mere medvind og får tilført flere opgaver og ressourcer. I 2005 var man på nippet til at nedlægge regimenterne og overføre alle opgaver til de operative enheder og andre myndigheder. Efter min opfattelse ville det have været en katastrofe for Forsvaret, for Danmark og vore soldater. Man ville have mistet det traditionsbærende element, og de operative enheder ville drukne i administrative opgaver, så man ville have endnu vanskeligere ved at løse de primære operative opgaver ude og hjemme. Vores regiment JDR har i år fået opgaven med personel-administration, hvilket givetvis vil højne Forsvarets evne til at varetage fastholdelse, udvikling og tilgang af soldaterne, vores vigtigste ressource. Stort TIL LYKKE hermed!

Også til lykke til Slesvigske Fodregiment og Danske Artilleriregiment, som er genoprettet med kaserner i henholdsvis Haderslev og Oksbøl.

I PLS går det godt. I de seneste par måneder har jeg sammen med Peder Korshøj haft fornøjelsen af at deltage i de fire lokalafdelingernes generalforsamlinger. Vi oplevede velbesøgte forsamlinger med god stemning og dialog men også en udtalt bekymring om et vigende medlemstal flere steder.
Jeg er optimistisk omkring medlemstallet. Jeg mener bestemt, at udviklingen kan vendes. Det kræver blot, at alle medlemmer gør lidt reklame for medlemskab, når man møder andre tidligere Prinsens og andre soldater, som mangler et sted og lejlighed til at samles. Vi er knapt 1000 medlemmer, og rundt om os går der ca. 30.000, som har gjort tjeneste ved regimentet, og som gerne vil være medlemmer. De skal blot opfordres, og der skal være nogle spændende aktivitetstilbud at byde på. Jeg håber derfor, at lokalafdelingernes bestyrelser og medlemmerne fortsat vil arbejde for at bevare de gode tilbud og udvikle nye tilbud, som kan fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye. Mulighederne er mange, og initiativpuljen vil gøre det økonomisk bæredygtigt at afprøve nye ting: en fællestur i biffen, fællesspisning (som i Viborg), udflugt etc.
En udflugt kunne meget vel gå til Finderup Øvelsesterræn med madkurven, Viborg Kaserne og PLR Mindestuer, hvor bl.a. den nyindrettede mindestue for oberst Jens Christian Lund og en rundvisning på kasernen sikkert vil interessere mange medlemmer og ægtefæller.

Gloria Finis,
Kurt Mosgaard

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918