Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Landsformanden har ordet

Af Kurt Mosgaard, oberst og landsformand

I disse dage (maj, juni, juli) sniger jeg mig rundt i Finderup Øvelsesterræn i mine gamle militærstøvler og camouflagetøj i selskab med en håndkikkert og min gode gamle riffel. Nej, jeg er ikke blevet genindkaldt, selv om det kunne ligne lidt. Derimod er jeg kommet med i det jagtkonsortium, som lejer terrænet af Forsvaret. Det giver både naturoplevelser og gode erindringer om vores tid på øvelse og uddannelse som soldat. Dertil kommer det hyggelige, jagtlige samvær med øvrige medlemmer af konsortiet, hvoraf flere er fra PLR. Sommerbukken har jeg endnu til gode, men pyt, visse ting må gerne trækkes i langdrag.

I det hele taget er tilværelsen som landsformand ret varieret. Således havde jeg den 29. maj lejlighed til at deltage som landsformand og tidligere udsendt i UN Peacekeepers Day ved det Nationale Monument på Kastellet i København, hvor mange af de tidligere FN-udsendte fra bl.a. Mellemøsten og Congo blev hyldet. Rammerne med Kastellet og Det Nationale Monument var helt i top. Hertil rigtig mange faner og et fanekommando fra Den Kongelige Livgarde. Der var deltagelse af veteraner og pårørende, Folketingets formand og andre folketingsmedlemmer, ambassadører, generaler og mange andre. Talerne var Forsvarschefen, formanden for Danmarks Veteraner og jeres udsendte. En rigtig god dag!

Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro er skabt på anden vis. Det kan og skal ikke konkurrere med det nationale monument i København. Men det er godt, at der også er et sted i Jylland, hvor veteraner og pårørende kan samles og mindes faldne kammerater og familiemedlemmer og tiden som udsendt.

Det glæder mig i samme forbindelse, at støtteforeningen for Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro har medvind. Jeg deltog som interesseret og kommende medlem i den stiftende generalforsamling på Dragonkasernen den 2. maj i år. Allerede nu er medlemstallet oppe på 241. Godt gået af den nye forening, som har korporal Tommy Bruhn som formand. Det vidner om solid opbakning til Mindelunden og det store arbejde, som værtsparret på Rindsholm Kro, Hanne og Frode har ydet på fornem vis gennem mange år.

Også i PLS sker der mange spændende ting. Netop nu ser jeg frem til at mødes med mange af jer til det kommende jubilarstævne lørdag den 8. juni og til landsudflugten til AROS i Aarhus den 14. september.

Til slut endnu en stor tak til alle jer, som har bidraget med tekster, fotos og redaktion af endnu et spændende og læseværdig nummer af Prinsens!

Gloria Finis,
Kurt Mosgaard
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918