Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Årsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)

Idet vores landsformand Kurt Mosgaard var forhindret i at deltage, blev jeg beordret til at repræsentere vores soldaterforening ved DSL årsmøde lørdag den 6. april på Vordingborg Kaserne.
Der var ca. 25 delegerede, som kom fra de tilsluttede soldaterforeninger.

DSL er en såkaldt paraply-organisation for soldaterforeninger i Hæren. Der er ca. 29.000 medlemmer, heraf ca. 900 fra PLS.

Vi betaler i årligt kontingent kr. 3 pr. medlem. For disse penge sørger DSL for, at hjemsøge bladtilskud, men denne ordning er desværre under afvikling. Herudover kan de tilsluttede foreninger indstille medlemmer til en fortjent anerkendelse i form af en medalje. Det er også DSL, der organiserer opstilling af faneborge ved kongelige begivenheder.

På DSL landsrådsmødet blev jeg valgt som dirigent og skulle lede afviklingen af mødet. Efter at fungerende præsident havde aflagt beretning for årets aktiviteter, var der beretning fra Dybbøl Mølle og andre aktiviteter. Problemet med faldende medlemstal blev indgående drøftet, og der fremkom flere forslag til imødegåelse af denne udvikling.

Under mødet var der et foredrag om status i Forsvaret og om i hvilken retning, det danske forsvar bevæger sig.

Til ny præsident for DSL blev oberst Christian Arildsen enstemmigt valgt.

Årsmødet sluttede med en fornem middag og godt kammeratligt samvær.

Du kan læse mere om DSL på hjemmesiden www.soldater.dk

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
Landsnæstformand

 

 


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918