Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Referat fra Repræsentantskabsmødet den 7. juni 2019

Landsformand Kurt Mosgaard bød velkommen til alle.

Peder Korshøj blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at mødet var lovligt varslet og fik bekræftet at de valgte medlemmer af repræsentantskabet alle var tilstede. Herefter gav han ordet til Landsformanden for beretningen.

Landsformand Kurt Mosgaard takkede de fremmødte for en stor indsats i foreningen. Han nævnte at vi ikke er for mange, men der kommer dog stadig en del nye. Vi mangler stadig at få en ny ærespræsident efter HK Prins Henrik. Vores foreningsblad: Prinsens, er et flot blad, men der mangles annoncører. Økonomien i bladet hænger dog stadig sammen.

Beretningen blev godkendt.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde regnskabet for 2018 som udviste et mindre overskud. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2019 blev godkendt.

Regnskaberne fra fødselsdagsfonden, jubilæumsudvalget, mindestuerne og bladet udviste alle overskud og blev alle godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Som følge af hundredmandsforeningens nedlæggelse er vedtægterne revideret og denne revidering er blevet godkendt på lokalforeningernes generalforsamlinger, og bliver nu renskrevet og lagt ud på hjemmesiden: www.plrs.dk snarest.

Under valg blev Peder Korshøj genvalgt som Landsnæstformand.

Poul Erik Timm blev genvalgt som Landskasserer.

Henry Bjerg Petersen og Mogens Petersen blev genvalgt som revisorer.

Aakjær Skov fra Aalborg afd. og Jan Magnussen fra Aarhus afd. blev genvalgt til fødselsdagsfonden.

Der blev foreslået et nyt mødetidspunkt for repræsentantskabsmødet og det bliver fremover kl. 1300.

Under eventuelt gik snakken livligt.

Landsformand Kurt Mosgaard afsluttede mødet med en stor tak til alle.

Referent:
Preben
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918