Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Historisk beretning fra regimentet
Den uudholdelige indkvarteringsbyrde

Af: Erik Jensen. Militærhistorisk medarbejder.

Indtil de sidste belægningsbygninger (PAV 105, 106 og 107) på Viborg Kaserne i 1934 var færdigbygget, havde soldaterne været privat indkvarteret i byen.

Den byrde, der blev pålagt borgerne, føltes ofte uudholdelig, dels på grund af, at det i 1600-1700-tallet ikke altid var  venligtsin-dede soldater, der var besøg af og som tit udsatte borgerne for krav om husly, mad m.m., men desværre blev mange borgere også udsat for plyndringer af lejetropper og fjender, der tog ophold i byen.

Men selvom det var tale om soldater, der i kortere eller længere tid var garnisoneret i Viborg, så foregik indkvarteringerne indtil 1848 ved tvang, hvilket vil sige, at byens indkvarteringskommission pålagde borgerne at modtage soldater i indkvartering.

Kvartererne skulle opfylde visse krav:
De skulle være tætte, tørre, lyse og rene og med bræddegulv.

• Størrelsen skulle være min. 300 kubikfod pr. mand. (Det svarer omregnet til, at rummets
  gulvstørrelse skulle være min. 2,5 x 2,5 m).
• Der skulle være enmandssenge med sengeklæder og lagner eller hømadrasser med uldne tæpper.
• Lagnerne skulle skiftes hver måned og håndklæderne hver uge.
• Der skulle være et bord, en stol til hver mand, en spytbakke, en lysestage, en gulv skrubbe, en
  spand og en fejekost.

Til underofficererne skulle der endvidere være en natpotte, et spejl og en kakkelovn.

Til gengæld ydede staten betaling, som blev fastsat til 1 Rigsdaler og 4 Mark pr. måned pr. mand.
Beløbet var dog mindre end borgerne krævede, så kommunen måtte spytte i kassen.

Der var dog borgere, der var meget opfindsomme. Således fandt en enke, som boede i huset på Sct. Mogens Gade 58 (se billedet), på at udvide en stue, så der blev plads til 2 soldater. Hun fik derfor gulvet sænket, så rummet blev min. 600 kubikfod.

Indtil for få år siden kunne man fortsat tydeligt se niveauforskellen
i rummene
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918