Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 
Landsformanden har ordet

Af: Kurt Mosgaard Landsformand, tidligere generalmajor

De ukrainske soldater gør det fortsat godt i kampen mod den russiske hær, men tabene er store
på begge sider, både soldater og ukrainske civile.Tusindvis af soldater opholder sig i skyttegrave
og nødtørftige beskyttelsesrum uden megen varme og med risikoen for at blive dræbt eller
lemlæstet. Begge parter tror fortsat på sejr, så en våbenhvile har desværre nok lange udsigter.
Jeg er glad for den massive støtte med militært udstyr og træning, som de vestlige lande inklusive
Danmark leverer. Det samme gælder den civile nødhjælp og støtten til genopbygning af ødelagte bygninger og anden infrastruktur samt de sårede ukrainske soldater på de danske hospitaler.
Det koster – og det manglede bare. Den ukrainske kamp er også vores kamp. Hvis Putin
havde fået held af sit forehavende, så ville hans blik givetvis snart have faldet på andre lande,
som han og den russiske ledelse kunne ønske at
indlemme i Rusland.

Som mange andre mødte jeg som værnepligtig ind til Forsvaret under den kolde krig. Ikke alle i
Danmark bakkede op om Forsvaret, og uniformer var ofte ilde set. Ruslands fremfærd i Ukraine
understreger, at vores indsats, dengang og nu, var og fortsat er helt nødvendig. Det er en forudsætning for, at vi kan bevare friheden og demokratiet i Danmark og Europa. Det glæder mig
derfor, at Danmark nu igen er på vej til at opfylde NATO landenes indbyrdes aftale om at bruge
2 % af vores BNP på vores forsvar. Det vil tage tid, og det skal gøres klogt, så genopbygningen giver
mest mulig værdi både for Danmark og vore partnere i NATO.

I skrivende stund står vi overfor årets generalforsamlinger i de fire PLS-afdelinger i Aarhus, Aalborg, Herning og Viborg. Jeg håber på, at det bliver gode generalforsamlinger, hvor mange møder op og bidrager både til hyggeligt samvær, drøftelse af foreningens forhold og gerne byder ind med ideer til, hvordan vi i fællesskab kan gøre vores forening endnu mere spændende for både nuværende og kommende medlemmer. Vicelandsformand Peder Korshøj og jeg bestræber os på at deltage i flest mulige generalforsamlinger. Der kan være dobbeltbookinger i kalenderen, men I kan godt regne med, at mindst en af os dukker op. Jeg håber, at vi ses.

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918