Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Historisk beretning fra regimentet
"Gamle Vagt"- Viborgs ældste militærbygning
Af: Erik Jensen. Militær historisk medarbejder.


Træhesten.

”Gamle Vagt” er opført i 1805, men allerede mange år tidligere krævede enhver militær styrke,
der kom til byen for kortere eller længere ophold, en vagtstue, hvor vagtholdet - ”Corps de Garde” – kunne opholde sig.

Fra 1677 lå vagtstuen på Hjultorvet, men 6 år senere flyttedes den til ”Rådhusstuen” på Gammeltorv
overfor Domkirken.

Et uundværligt led i datidens militære disciplin var forskellige strafferedskaber, som blev opstillet på byens torv til skræk og advarsel. De kunne bestå af pæle og vipper og da Fynske Regiment i 1720 kom til Viborg, krævede regimentet opstillet træheste.

I de følgende år blev kravene fra de tilflyttede regimenter større og større. I 1764 krævede Langelandske Regiment en hovedvagt, med opholdslokale til vagtstyrken, stue for vagthavende
officer, skilderhuse og en sygestue, men i 1774, hvor Delmenhorstske Infanteri Regiment og derefter
Holstenske Infanteri Regiment, opholdt sig i Viborg, blev der stillet større krav til vagtstuer,
da der blev indført vagter ved byens fire porte (Sct. Ibs -, Sct. Mogens -, Sct. Mathias - og Sct.
Hans Port).

I 1803 blev 9. Regiment flyttet fra Rendsborg til Viborg og da der her blev afkrævet større og bedre
lokaler, end man havde ved rådhuset, valgte magistraten i 1804 at anmode den kendte bygmester
Villads Stilling om at opføre en bygning i Gravene, som fik navnet ”Gamle Vagt”.

Bygningen blev herefter benyttet således: 1805 – 1816: Vagtstue og sygestue, 1842 – 1853: Vagtstue for de 60 soldater, der skulle passe på tugthusfangerne, 1865 – 1914: Vagtstue, brandstue (samlingsstue), arrest og depot m.m.

Fra 1875 rummede ”Gamle Vagt” tillige en lejebolig for en gift underofficer. Fra 1914 ophørte garnisonens brug af bygningen, idet hovedvagten blev flyttet til en bygning ved Depotgården. Denne blev benyttet til 1940, hvor kasernens hovedbygning var blevet opført og vagten flyttedes hertil.
Forbindelsen mellem regimentet og ”Gamle Vagt” var dog ikke helt ophørt. Fra 1969 til 1981
husede bygningen Garnisonsmuseet og endvidere havde soldaterhjemmet ”Dannevirke” rådighed
over bygningens 1. sal fra 1973 til 1981.

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918