Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Vellykket Jubilarstævne

Lørdag den 10. juni gennemførtes det årlige jubilarstævne i et smukt vejr. Der var mødt ca. 100 jubilarer, heraf 2 75 års jubilarer, Egon Jensen, 94 år og fra Bornholm og den 96 årige K. Georg Nielsen fra Hobro.Efter march gennem en flagsmykket Viborg by ført an af tamburkorps fra Aarhus Hjemmeværn ankom optoget til Viborg Kaserne. Her var der krænselægning forestået af Oberst Anders Poulsen, Chef for Jydske Dragonregiment og Landsformand, tidligere generalmajor Kurt Mosgaard.

Efter overrækkelse af medaljer var der mulighed for at besøge mindelokalerne, som mange benyttede sig af. Snakken og opfriskning af gamle minder var det store samtaleemne.

Stævnet sluttede med en frokost i Viborg Lounge, inden jubilarer skiltes efter en god dag.

Se billedserie.


P. Korshøj

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918