Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Landsformanden har ordet

Af: Oberst, tidligere generalmajor Kurt Mosgaard
Om nogle få uger, den 30. november, fejrer vi igen regimentets fødselsdag. Det er nu 366 år siden, at Frederik den 3. lod von Eberstein oprette et regiment med otte kompagnier med henblik på at vinde den igangværende konflikt mod svenskerne i Karl Gustav krigen. Vi fik garnison i Glückstadt i Holsten. Her blev vi overraskende angrebet af den svenske hær i 1658, og regimentet blev decimeret til blot 60-70 mand. Så vi måtte hurtigt genopbygge kampkraften, og det lykkedes til fulde. Sammen med andre regimenter og en hollandsk flådestyrke kunne vi dermed banke svenskerne i slaget ved Nyborg i 1659. Netop udfaldet af Nyborg-slaget er formentlig baggrunden for, at Danmark fortsat eksisterer.

Det danske forsvar står over for en kæmpe opgave med genopbygning efter mange års nedskæringer. Forhåbentligt lykkes det lige så godt som i 1658-1659. Det er der brug for at sikre tryghed, fred og stabilitet Danmark og Europa samt vores fortsatte bidrag til en fredeligere verden.
Vi fejrer igen fødselsdagen med en march gennem byen og efterfølgende kransenedlæggelse ved mindestenene på J. Chr. Lunds plads på den gamle kaserne i Viborg. Mød gerne op til lidt motion, hygge og socialt samvær. Se nærmere omtale andetsteds i bladet.

I forrige nummer af bladet skrev jeg, at jeg sidst i september skulle deltage som generalmajor og delegationschef for de fire militære skydelandshold til de militære verdensmesterskaber i Brasilien. Turen blev aflyst i sidste øjeblik, da russerne tilmeldte sig stævnet. I respekt for krigen i Ukraine meldte Danmark og en lang række vestlige lande fra. Vi kan ikke stå på samme bane som Putin´s håndlangere. Respekt for en god beslutning.

Nogle har spurgt til min militære grad. Oberst, brigadegeneral eller generalmajor? Kort fortalt, så er jeg pensioneret som oberst og bærer derfor fortsat graden ”oberst”. Jeg har været midlertidig generalmajor ca. 50 gange i perioder fra 3 år til blot få dage fra 2005, når Danmark har valgt at anvende mig i internationale stillinger og i Forsvarskommandoen. Man kan derfor også kalde mig ”tidligere generalmajor”. Begge titler er korrekte. Jeg lyder også fint navnet ”Kurt”…

Der skal lyde en stor tak til Aalborg-afdelingen for et meget spændende og veltilrettelagt besøg ved Reagan Vest i Himmerland. Flot, flot!

Rundt om i afdelingerne er efterårs- og vinteraktiviteterne i fuld gang til stor fornøjelse for vore medlemmer. Der skal igen lyde en stor tak til jer alle for at slutte op om regimentet og soldaterforeningen. En særlig tak til alle jer frivillige i bestyrelser, fanebærere m.fl., som får det hele til at hænge sammen med løbende tilbud om gode aktiviteter for medlemmerne.

I Aarhus fejrer man 50 års fødselsdagen for Aarhus-afdelingen af PLS. Også her har mange gode kræfter gennem tiden holdt gang i foreningen. Jeg glæder mig til at kunne deltage i receptionen den 5. november. Godt gået Aarhus !

Vi gentager også arrangementet på Latinerly i Viborg. Duk gerne op med gode venner, kæresten/konen torsdag den 9. november kl. 17.00 til 21.00 til en afslappet sammenkomst over en velskænket fadøl med udveksling af mere eller mindre troværdige anekdoter fra soldatertiden. Andre regimenter er også meget velkomne. Se mere herom i opslaget andetsteds i bladet. Vel mødt!

Gloria Finis

Kurt Mosgaard

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918